Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2002 - Nr 06

Lov og Evangelium - 6 - august - 2002

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Den kostelige perle

Søren Pederson (1852 - 1923)

Tjenesten er av nåde

Per Bergene Holm

... for å høre alt som er pålagt deg av Herren!

Immanuel Fuglsang, Danmark

Guds fullkomne lov

Kjell Farnes

Referat fra årsmøte i NLL

Dag Rune Lid

12 elever på Bibelskolen på Fossnes

Per Bergene Holm

Årsmelding fra NLL

Karl B. Bø og Jon Espeland

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes

Jon Espeland og Per Bergene Holm

Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet

Jon Espeland

I Guds høyskole

Karl Notøy

Endringer i styret

Red


Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2002 - Nr 06