Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Guds Ledelse

«Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsriket og fører opp derfra» (1Sam 2:6), «Han slår, og hans hender leger» (Job 5:18), «Han er underfull i råd, stor i visdom» (Jes 28:29).

 

 

Ingen menneskefornuft kan finne seg i Guds ledelser. De veier han fører sine hellige og utvalgte på, synes ofte underlige, ubegripelige, urimelige, bakvendte og helt i strid med hensikten. Og likevel ender de i full salighet, hellighet og triumf.

Se bare på Golgata! Han som skal gjøre alle levende, blir drept av Gud. Han som alle skal bli frelst, velsignet og få barnerett ved, blir fordømt og forbannet av Gud. Han lar hyrden rives i stykker av ulvene for å samle fårene. Ved hans død lar han mørke komme over hele jorden, for at det skal gå et lys opp for alle menneskers øyne.

På denne måten fører han også sine kjære. Etter forbildet på Golgata blir alle avbilder tatt. Legg merke til det! Se flittig på den vei Guds Sønn, den elskede, måtte gå! Den vei må også du gå – på indre og ytre vis – om du lar deg føre av Herren. Ditt hjerte vil ofte føle seg helt knust, såret, mørkt, forlatt, ja, dødt. Men dersom du ikke viker fra Herren, men stoler på ham, vil han igjen gi deg liv. Han vil opplyse deg og glede deg, ja, gi deg en smak på himmelen. Han legger igjen en ny sang i din munn.

Men vær ikke stolt og sikker! Solen går ned igjen. Himmelen vil igjen fylles med skyer – for så atter å bli klar. Bli ikke redd når det slik skifter! Det går ikke annerledes til her nede. Heng du bare fast ved ham i troen! Gjennom lys og mørke, liv og død, himmel og helvete, gjennom alt fører han deg sikkert til målet.

Johannes Gossner (1773-1858)
Fra andaktsboken «Skattkiste», Lunde forlag, 1988

Lov og Evangelium 2015 - Nr 09

Tags: 2015