Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Det salige plassbytte

«Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Joh 1:29

 

 

Døperen Johannes, som var sendt av Faderen for å utpeke Sønnen og forkynne hans gjerning for verden, ropte disse ordene i hellig glede, da han så Jesus komme: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Dette er det store kjernespråk og Kristi egentlige gjerning på jorden – et budskap som burde få alle klokker til å ringe der det ropes ut. (…)

Men for at samvittigheten skulle bli fri synden, trenger en nå bare vite og virkelig tro hva lammets offer har virket. Her blir det altså spørsmål om vår tro. Det mangler ingen ting i Kristi fullbrakte verk. Guds lam har ved sitt offer virkelig tatt bort verdens synd.

Hvis vi altså selv enda bærer på våre synder og mangler fred i samvittigheten, er hele feilen den at vi ikke tror det Gud har vitnet om sin Sønn, at han «lot våres alles misgjerninger ramme ham». Han kastet alle våre synder på ham.

Vår fulle frihet fra syndens skyld og dom overfor Gud og vår egen samvittighet hviler på en så enkel sannhet som denne at dersom noe blir tatt bort fra et sted og lagt på et annet sted, så ligger det ikke lenger på det første stedet.

Dersom dine synder er lagt på Guds lam, så ligger de ikke på deg. Har Gud Herren lagt dine synder på Lammet, tilregnet dem ham og straffet dem på ham, da står de ikke lenger på din rekning. Det er sant nok at det er du som har begått dem og forbrutt deg mot Guds lov. Men da den Herre Gud av stor barmhjertighet har tatt dem fra deg og lagt dem på sitt lam, så skal han sannelig ikke tilregne deg de samme syndene.

Om dette sier Martin Luther disse trøstefulle ordene: «Den Herre Gud sa: Jeg vet at dine synder er for svære å bære for deg. Se, jeg vil derfor legge dem på mitt lam og ta dem bort. Tro du på dette. For når du gjør det, er du fri fra synden. Synden har bare to steder å være. Enten er den hos deg og hviler tungt på ditt hode, eller så er den på Kristus, Guds lam. Dersom den hviler på dine skuldre, da er du fortapt. Men dersom den hviler på Kristus, da er du fri og blir frelst. Velg nå hvilken av delene du vil!

Om syndene ble liggende på deg, var det etter lov og rett. Men av nåde er de lagt på Kristus, Lammet. Hadde det ikke vært slik, og hadde Gud villet gå i rette med oss, var vi evig fortapt».

Utdrag fra «Husandaktsboken»

Lov og Evangelium 2015 - Nr 09