Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Arbeid ikke for den mat som forgår

andersen oyevind 72«Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv.» Joh 6:27

 

For å forstå Jesus riktig, skal vi gjengi dette ordet nøyaktig etter grunnteksten: I deres arbeid – nemlig for at Guds rike skal komme – da la det ikke gå ut på mat som forgår! Jesus stiller seg frem som den han i virkeligheten er: Livets brød.

Er Jesus livets brød for oss? Har vi den rette innstilling overfor ham? Eller er også vi – i vår søken etter Jesus og i vårt arbeid for Guds rike – fristet til å arbeide for den mat som forgår?

I kirkens åndelige forfallstider er mange av de prektigste bygninger blitt til. Da tenkte man meget på slikt. Da utviklet det seg med ritual og formvesen. Jeg hørte en gang om en kunstner som fikk i oppdrag å male kirkens forfall. Vet du hva han malte? En praktfull kirkebygning!

Trenger vi ikke å stanse opp for Jesu advarsel i dag? – Arbeid ikke for den mat som forgår. Å, om vi ville stanse og høre! Det vil nok angripe oss sterkt. Men for en velsignelse det skal komme ut av det! Tenk på apostlene – ikke minst Paulus! De hadde oppgitt verden som uforbederlig. De tenkte bare på å kunne frelse så mange som mulig ut av den ved ordet om korset. De arbeidet for den mat som varer ved til evig liv.

Tenk på de gamle lekpredikanter! Lite ansett var de, der de gikk fra hus til hus med Bibelen og sitt enkle vitnesbyrd om Kristus. Ofte var de forfulgt, mistenkeliggjort og harselert med. Men de var ikke til å komme forbi! For Guds kraft var virksom i dem.

Du som tror på Jesus: Alt vi trenger for å vinne menneskene, for å gjennomsyre hele samfunnet med en virkning som motvirker alt ondt, er gitt oss i evangeliet! Det er den mat som varer ved! Det er det vi skal arbeide for!

 

Utdrag fra «Livets brød», Gry forlag, 1966

Lov og Evangelium 2015 - Nr 06