Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

En bønnens mann


General Gordon var i ordets rette betydning en helt. Den siste del av sitt liv oppholdt han seg i Sudan for å stanse et farlig opprør.

 

Mens han var der, kunne en hver morgen se et lommetørkle ligge utenfor generalens dør. Det lå der gjerne en halv times tid. Hele leiren visste hva det skulle bety. Ingen våget å gå inn i teltet så lenge lommetørkleet lå utenfor teltdøren. Ingen meddelelse ble brakt, selv om den var meget viktig. Alle visste at den store general da ville ha stillhet til å møte sin Gud i bønn. I den stund hentet han hver morgen ny kraft og visdom. Bønnen var hemmeligheten i hans liv.

(Charles George Gordon ble halshugget av jihadister i Sudan i 1885, 51 år gammel. Red.anm.)

Fra «300 fortellinger» av Mia Hallesby, Indremisjonsforlaget, 1946

 

Lov og Evangelium 2015 - Nr 05