Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Forkynn Ordet!

– Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidet
«Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode» Pred 11:4-6

 

Slik lød ordene på avskjedssamlingen med evangelistene og lederne i Lekmannsmisjonens tidligere samarbeidskirke i Arequipa i Peru, da Marit og Ingar Gangås var ute og besøkte dem fra 8. november til 6. desember 2013.


Evangelist Damián Heredia er den eldste blant dem, og han minnet oss om å ha blikket festet på Jesus – troens opphavsmann og fullender – og ikke glemme det som venter oss hjemme hos Herren. De ønsket oss alle velkommen tilbake igjen, og evangelist Hugo Castellanos føyde til at vi måtte komme tidligere på året neste gang, helst i september før regntiden, slik at vi kan besøke quechuaindianerne på høgfjellet.


Formålet med besøket
Oppdraget nå sist var å:
- arbeide med juridisk person, statutter, reglement og konstitusjon for eget
bokforlag
- følge opp og planlegge nye oversettelsesprosjekter til spansk og quechua
- undervise evangelister og ledere
- ha kveldsleksjoner for medlemmene
- tale på søndagsmøter i de tre hovedforsamlingene


Samtale og fellesmøte

Jon Espeland, koordinator for Misjonslagets arbeid (ELM), kom ut på kort besøk mens vi var der, og det gav anledning til samtale mellom ham, de ansatte og undertegnede. Møtet var ikke planlagt på forhånd, og det var den første felles samtalen der ute siden ELM og Jon Espeland tok over ansvaret i 2005. Vi kan ikke legge skjul på at det som skjedde den gangen var smertefullt, og flere av de nasjonale har uttrykt skuffelse over mangelfull informasjon og at de kjente på press da de skrev under den nye samarbeidsavtalen med ELM. Nå er det tid for å se framover og tenke på hva som er mest gagnlig for den nasjonale kirken i Peru. Under samtalen ble Lekmannsmisjonen (NLL) oppfordret til å vektlegge litteratur-arbeidet, samt bidra med forkynnelse og opplæring. Både ELM og NLL ønsker å ha sitt eget selvstendige arbeid i fortsettelsen, med hver sine ansvarsområder.


Den siste søndagen deltok Jon Espeland og Ingar Gangås på et fellesmøte i Alto Selva Alegre.


Forlag i Peru
Arbeidet med registreringen av et eget bokforlag er godt i gang. Det vil få navnet «El Sembrador» som betyr «Såmannen». Den første boken som trykkes er en andaktsbok av Martin Luther. Den kommer ut i lommeformat. Deretter er det tanken at den store husandaktsboken av Carl Olof Rosenius skal trykkes i ett bind. Den er tidligere utgitt som månedshefter i Argentina.


Bolivia

Det andre opplaget av boken til Carl Fredrik Wisløff, «Martin Luthers teologi», er nå ferdigtrykt i 4 000 eksemplarer i Sucre, Bolivia. Noen av bøkene sendes til Argentina. Resten fordeles mellom de ulike lutherske kirkene i Bolivia og Peru. Det ble et tidkrevende arbeid, da hele boken måtte «settes» og skrives på nytt. Det haster med å få samlet alle tidligere utgivelser i et register, slik at ikke flere manuskripter går tapt. De fire heftene («Dåpen» av Josef Imberg, «Frelsesvisshet» av Ole Hallesby, «Syndenes forlatelse» av Carl Olof Rosenius og «Lov og evangelium i forkynnelsen» av Carl Fredrik Wisløff) som oversettes fra spansk til quechua, i samarbeid med Luthersk Litteratur-Mission i Sverige, gjennomgår nå siste korrekturlesing og er snart klare for trykking i Bolivia.


Nytt besøk

Det neste besøket til Sør-Amerika blir i tiden 3.- 27. september 2014. Da blir Reidar Heian med. Turen går først til Bolivia, for blant annet å ta med 500 eksemplarer av «Martin Luthers teologi» til Peru. Det gir anledning til å samtale med Rafael Veizaga, som har stått for oversettelsen av de fire heftene til quechua, og med lederne i Misjonssambandets samarbeidskirke, om behovet for fremtidige utgivelser. Under besøket skal det meste av tiden brukes i Peru, der målet er å undertegne alle nødvendige dokumenter for registreringen av bokforlaget. Undertegnede skal i tillegg ha undervisning for evangelistene, med særlig henblikk på nye, unge medarbeidere, og en del møter og samtaler ellers.


Misjonsbefalingen

Da Jesus gav misjonsbefalingen, lovte han å være med alle dager, inntil verdens ende. Det betyr at oppdraget ennå ikke er fullført. Kallet gjelder helt til Jesus kommer igjen. Vi trenger å be om en oppvåkning, slik at misjonsgløden ikke forsvinner. Først må Jesus føre oss til Golgata. I Jesu naglemerkede hender ser vi inn i forsoningens hemmelighet, og det alene driver oss ut i forlikelsens tjeneste.


Vår motstander, djevelen, prøver å myrde og ødelegge. Han setter mye inn på å felle hyrdene. Slik kan han lykkes bedre i å spre fårene. Slik er det også i Sør-Amerika. Vær med og be om at Ordet får lyde til vekkelse!Lov og Evangelium 2014 - Nr 06