Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Velsignelsen

«Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» 4Mos 6:22-26

 

«Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!» 2Kor 13:13

 

Moses forteller folket om disse to mulighetene: velsignelsen eller forbannelsen (5Mos 28). Velsignelsen er basert på at folket tar vare på Herrens, sin Guds bud og vandrer på hans veier (v. 8-9). Hvis derimot folket ikke hører på Herrens, sin Guds røst, og ikke akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, blir følgen at forbannelsen kommer over dem (v. 15).

 

Det er Herren selv som skal byde velsignelsen å være hos folket, og han gjør det ved at «levittene» velsigner folket (4Mos 6:23-26). Her er det ikke snakk om å be om velsignelse, men å overbringe velsignelsen som kommer fra Herren selv, og det er igjen grunnlagt på at folket hører og vandrer på Herrens veier.

 

Den formuleringen som har kommet inn i mange forsamlinger og lyder: «Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, Velsign oss Gud du Hellige Ånd!», kan ikke erstatte dette guddommelige: Herren velsigne deg osv.

 

Dette er ikke «bare» slik jeg ser det, for Ordet sier tydelig det er noe helt annet når Herren byder velsignelsen være hos oss, enn at vi selv ber om hans velsignelse. Men det er selvsagt også slik at Gud vil vi skal be ham om å velsigne oss, og det bør vi ofte gjøre. Det er én ting vi må ha klart for oss: Det hjelper ikke å be hvis vi ikke vil høre Herrens røst og gå på hans veier. Gud kan ikke gå imot sitt eget Ord, og det er her tampen brenner, både for den enkelte og for vårt folk.

 

Går vi imot Ordet, får vi høste fruktene i form av krig, pest, sykdom og andre prøvelser. Både fosterdrap og hor i form av samboerskap, prostitusjon og homofile «ekteskap», er i strid med Guds ord. Likedan drar vi forbannelse over oss og vårt land ved den negative holdning Norge har overfor Israel, Guds utvalgte folk.

 

Det er bare én vei ut av uføret. Det er å vende om til Herren, vår Gud, erkjenne og bekjenne syndene, og gå på hans veier. Da først byder Herren velsignelsen å være over oss, og vi får være en velsignelse.

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 04