Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

For mye folk

For mye folk
Av Carl Fr. Wisløff


«Da sa Herren til Gideon: Du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi midianittene i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si: Min egen hånd har frelst meg.» Dom 7:2


Det har sikkert aldri hendt at en general har ment at han hadde for stor hær til å møte fienden. Jo flere, og dess bedre, og dess kraftigere utrustning, dess større håp om seier. Slik tenker vi til vanlig.

Men dette var ikke noen vanlig krig, for her ville Herren vise sitt folk at det var han som skulle avgjøre kampen.

Så fikk Gideon beskjed om at de som var redde, kunne gå hjem. Da gikk de fleste.

Men enda var det ti tusen mann tilbake i hæren. Så lot Herren dem bli stilt på prøve. De skulle slukke tørsten og drikke av elven. Da la de fleste seg makelig på kne og drakk. Men en liten flokk på tre hundre viste at de var årvåkne og ferdige til kamp hvert øyeblikk. De tok vann i hånden og drakk litt av gangen.

Ta disse tre hundre med deg, sa Herren til Gideon. La de andre gå hjem. Jeg skal gi deg seier med de tre hundre som er igjen. Og som vi husker – slik gikk det.

Her har Herren gitt sitt folk en lærepenge for alle tider. Han ville vise at det ikke først og fremst gjelder å ha et stort antall mennesker med seg i Herrens strid.

Vi tar nok ofte feil. Vi lar oss imponere av store tall. Vi synes det er over alle måter storartet når en ser folk med høye stillinger og fine titler slutte seg til rekkene. Statistikken over fremmøtet på storstevner og spesielle arrangementer later til å være en uendelig viktig sak! Gud vil vise oss at vi kan ta feil. Han vil ikke vi skal tro at det er vi selv som vinner i åndskampen. Hvor mange som møtte opp, og hvor storartet arrangementene enn var – det var i virkeligheten uten betydning i Åndens verden, dersom ikke Herren kunne kjennes ved oss.

Det avgjørende er ikke hvor mange vi kan stille opp med og hvor imponerende de er i verdens øyne, de vi har fått med oss. Det som virkelig betyr noe, det er om vi kan få med oss de rette, våkne og troende menneskene. Og framfor alt: «Er Gud for oss, hvem er da mot oss?» (Rom 8:31). Dette er vår frimodighet i troens gode strid.


Fra andaktsboken

«Daglig brød»


L&E 46. årgang, nummer 8