Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Det kristne ekteskapet

Det kristne ekteskapet

Av Carl Fr. Wisløff

 

«For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.»

1. Tessalonikerbrev 4:3ff

 

Det kristne ekteskap har fra første stund av vært en grunnpillar i Herrens menighet. Der hvor mann og hustru lever sammen i tro på Jesus, ber sammen til Gud, og oppdrar sine barn til å be til Jesus – der bor Guds Ånd. Slike hjem er dyrebare i Guds øyne.

Alle våre ekstra tiltak og aksjoner til sammen kan ikke bety så mye for Guds rikes sak i verden, som de kristne hjem.

Nettopp derfor vil djevelen sette alt inn på å ødelegge de kristne hjem. Vi ser ham gå til stormangrep nettopp her.

Djevelen vil få menneskene – også kristne unge mennesker – til å tro at et lovlig ekteskap er en ren formalitet, som en ikke trenger å bry seg så mye med. Dersom de to er glade i hverandre, behøver de da å gå til prest eller byfogd før de lever sammen? Er det så nøye?

Svaret på dette spørsmålet finner vi i ordet vi nettopp leste. Enhver skal finne seg sin egen ektefelle, står det. Din venn er ikke din ektefelle. Din venninne er ikke din ektefelle. Det må være klart for alle.

Annet samliv enn det mellom ektefeller, kaller Bibelen hor. Og Guds ord sier klart at Herren ikke vil la dem få det evige liv som lever i hor: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» (1Kor 6:9-10).

La oss be for de kristne hjem. La oss be om at unge kristne – og eldre med – må se hele sitt liv i Guds ords lys. Det er mye tåke i dag, så mye vranglære og forførelse. Far ikke vill! Må Gud velsigne alle kristne til å følge Guds vilje – ikke verdens eksempel!

Gud vil rikt velsigne alle dem som i tro og tillit er lydige mot hans ord. Men hvordan vil det gå med det folk som bevisst vender Guds ord ryggen? Vi må be for vårt norske folk. Må vårt folk aldri savne de kristne hjems eksempel og forbilde!

Fra andaktsboken «Daglig brød», Lunde forlag, 1981

 

 


L&E 46. årgang, nummer 1