Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møteoversikt

Møteoversikt


April

3.-5. Palmehelg, Svarstad Martin Fjære

5. Palmesøndag, Krokstadøra kl. 17 Steinar Kvalvik

9. Skjærtorsdag, Kodal Eldresenter kl. 19.30 Reidar Heian

9.-10. Skjærtorsdag, Steinsdalen Per Kørner

Langfredag, Steinsdalen Bjarne Vestbøstad

9.-13. Byske, Sverige Per Bergene Holm

10. Påskemøter, Fossnes Asbjørn Fossli

10. Langfredag, Mosvik Ingar Gangås

11.-12. Ø. Kvelde lør. kl. 19 og 1. påskedag kl. 11 Asbjørn Fossli

12-13. 1. påskedag, Randaberg kl. 19 Lars Fossdal

2. påskedag, Randaberg kl. 11 og 19 Lars Fossdal

18. Langli kl.19 (Husmøte hos Agnalt)

15.-22. Ortodoks påske, Moldova Per Bergene Holm

25.-26. Askim Asbjørn Fossli

26. Årnes kl. 11 Lars Fossdal
L&E 45. årgang, nummer 3Tags: 2009