Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Konfirmantundervisning

KonfirmantundervisningKjære kommende konfirmanter i 2009 og 2010!

Som tidligere år innbyr Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) kommende konfirmanter til å følge konfirmasjonsundervisning i regi av Bibelskolen på Fossnes.

Da vi selv har få konfirmanter i 2009, vil vi ikke ha konfirmantundervisning skoleåret 2009-2010, men la dem som skal konfirmeres i 2010 følge undervisningen sammen med dem som skal konfirmeres i 2009. Undervisningen 2008-2009 er derfor åpen for alle som går i 8. og 9. klasse til høsten. Alle som ønsker å gjøre seg bruk av undervisningen er velkommen, uavhengig av menighetstilknytning.

De som deltar i konfirmantundervisningen kan gjerne følge andre konfirmasjonsforberedelser ved siden av, eller konfirmere seg andre steder enn i NLL, om ønskelig.

Konfirmantundervisningen starter opp med den første samlingen på Bibelskolen på Fossnes fredag 12. september kl. 19.00. Samlingen vil begynne med kveldsmat og orientering. Lærerne vil presentere seg og si litt om hvordan de tenker å legge opp undervisningen. Alle som ønsker å følge undervisningen, og andre som vurderer det, er hjertelig velkommen til denne første kvelden! Det gjelder også foreldre og andre.

For konfirmantene fortsetter samlingen fram til lørdag kl. 15.30. Selv om du ikke vet om du skal følge undervisningen senere, er du hjertelig velkommen til å være med på hele samlingen. Helgesamlingen koster ingenting.

Konfirmantlærere blir Lars Fossdal og John Egil Brennsæter.

Vi har også i år lagt opp til helgesamlinger fordi vi har konfirmanter som bor ganske spredt. Endelig avklaring av høstens samlinger gjør dere i fellesskap på den første samlingen.

Vi vil gjerne presentere konfirmantene for venneflokkene på konfirmantenes hjemsted, slik at de kan ta konfirmantene og deres lærere med i sine forbønner. Vi vil komme tilbake til når og hvor en slik presentasjon kan finne sted.

Hjertelig velkomne til konfirmantundervisningen!

På vegne av konfirmantlærerne:
Per Bergene Holm
rektor, Bibelskolen på Fossnes


L&E 44. årgang, nummer 7Tags: 2008