Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Se, markene er hvite!

Se, markene er hvite!

Årsmelding for ytremisjonsarbeidet i Moldova 2006/2007Misjonsoppdraget som Jesus gav til sine disipler, står ennå ved lag: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!» (Mar 16:15). Evangeliet om riket skal forkynnes helt til Jesus kommer igjen. Moldova er en del av dette oppdraget.Kallet fra Moldova

Det var høsten 1999 at Lekmannsmisjonen kom til Moldova første gang. Siden den gang er det blitt mange besøk. Helt fra starten har det vært et ønske om vi kunne sende dem misjonærer. Det er fremdeles et bønneemne at noen må drives ut.

Moldova befinner seg midt mellom Romania i vest og Ukraina i øst. Landet ligger rett nord for Svartehavet, men har ikke grense helt ned mot det. Elva Dnestr deler Moldova på langs. Moldova fikk sin selvstendighet i 1991 da Sovjetsamveldet ble oppløst. Den østlige delen, provinsen Transnistria, erklærte seg uavhengig som egen stat i 1991, med Tiraspol som hovedstad, men det er foreløpig bare Russland som har anerkjent dette. Derfor regnes fortsatt Moldova som ett land, med byen Kishinev som hovedstad. Innbyggertallet ligger på vel 4 millioner, med ca. 500 000 i Transnistria. De siste årene har det vært en stor utvandring. Størrelsen på landet er ca. en tiendedel av Norges areal når Svalbard er regnet med, og den østlige delen, Transnistria, er bare en tiendedel av dette igjen. Landet regnes for å være det fattigste landet i Europa. Moldova søker nå medlemsskap i EU.

 

Den lutherske kirken i Moldova

De kristne har hatt trange kår under kommunismen og Sovjetsamveldet. Under Stalin ble mange tvangsflyttet og fordrevet til Sibir. Tusenvis av jøder og kristne er blitt drept i tiden som er gått siden Lenin kom til makten. Den russisk-ortodokse kirken har beholdt noe av sin stilling blant folket, mens den lutherske kirken er veldig liten, og har fått alle sine kirkebygg konfiskert.

Vladimir Moser har sett det som et kall å gjenreise den lutherske kirken i landet. Den lutherske forsamlingen teller i dag 100–120 medlemmer på landsbasis, i følge Vladimir. Mange unge har utvandret de siste årene, de fleste til Tyskland, hvor flere av dem har sine røtter fra.

Av de konfiskerte eiendommene har myndighetene bare gitt tilbake ei tomt (gravplass) i Kamenka, nord i Transnistria. Der er Lekmannsmisjonen sammen med Nordisk Östmission i Sverige nå er med på å restaurere et hus som kan fungere som bolig for en pastorfamilie, og hvor en kan samles til møter. Nå har de lov til å samles i egne kirkebygg, mens det fortsatt er forbudt i private heimer. Likevel ser myndighetene litt imellom fingrene med dette, da de vet at de har beslaglagt kirkene deres.Luthersenteret

I byen Tiraspol har Lekmannsmisjonen finansiert kjøp av en leilighet, som er blitt satt i stand som et luthersk senter. Den brukes som oppholdssted for våre besøk, og tanken er at dette senteret skal ta hånd om hjelpesendinger, samt drive opplæring og ulike kurs. Det er Natalia Moser som er daglig leder for luthersenteret, mens Vladimir Moser har det åndelige ansvar for virksomheten.Hjelpesending

Den første hjelpesendingen krevde mye papirarbeid, og ble en tålmodighetsprøve, spesielt for Natalia Moser, som tok seg av arbeidet der nede. Vi er litt usikre på hvordan det vil bli framover, men vi har et ønske om å sende ny transport inntil to ganger i året. Den neste skal av gårde nå til høsten. Karl Bø har tatt på seg å være koordinator for slike forsendelser.

 

Steder hvor kirken arbeider

Følgende steder besøkes: Tiraspol, Bender, Kamenka, Kishinev, Kolosovo, Karmanova, mens Ribnitsa ikke har hatt noe besøk siste år. Det er ønske om opptrapping av arbeidet i «Lykkens dal» med landsbyene Kolossovo og Karmanova, gjerne med en evangelist eller misjonær som kan bo i området. Mange tyskere innvandret hit på 1800-tallet.Medarbeidere

I tillegg til Natalia og Vladimir Moser, har Andreí Lipnitskij vært pastor i Kamenka siden han ble ferdig på det teologiske seminaret i Novosibirsk i Russland. Nå viser det seg at han blir lærer ved dette seminaret fra høsten, og at han slutter i arbeidet i den lutherske kirken i Moldova.

Ellers er det tre studenter som ennå ikke er ferdige med sine teologistudier. Det er:

Eduard Polkovnikov (4. år)

Vjatsjeslav Midar (3. år)

Aleksander Koltsjitskij (2. år)Besøksturer fra Norge

Siden forrige årsmøte har det vært fire besøk fra Norge:

23.– 27. september 2006: Per Bergene Holm

2.–10. oktober 2006: Ingar Gangås og Dag Rune Lid

12.–18. april 2007: Per Bergene Holm og Ingar Gangås

11.–20. juni 2007: Per Bergene Holm og Lars Fossdal (11.–17. juni)Økonomi

Lekmannsmisjonen støtter arbeidet i Moldova med 100 000 kroner i året. I tillegg kommer noen private gaver til spesielle behov, og den støtten de får fra Nordisk Östmission og andre. Alt dette registreres i regnskapet. Det føres et godt og oversiktlig regnskap, som også revideres av godkjente revisorer der ute.

Ingar GangåsL&E 43. årgang, nummer 6Tags: 2007