Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Anonyme gaver

Anonyme gaver


Vi vil si en hjertelig takk for større eller mindre gaver til misjonen, bladet og bibelskolen!

Når girotalongen mangler navn og adresse på giverne, er det umulig å nå dere på annen måte. Da er reglene slik at banken ikke kan oppgi navn til oss. Derfor er det også umulig å sende dere flere giroblanketter, slik noen ber om. Dersom dere ønsker å få tilsendt flere blanketter, glem derfor ikke å oppgi navn og adresse!

Red.


L&E 42. årgang, nummer 1
Tags: 2006