Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nok korn

Nok korn
Av Lars Fossdal


Josef er et forbilde på Jesus. Han var elsket av sin far, hatet av sine søsken, solgt til Potifar, sviktet, løyet på, misforstått og fengslet. Farao reiste ham opp etter at han hadde tydet drømmen om de sju gode og de sju magre år. Så fikk han navnet «verdens frelser» på egyptisk. Josef reiste rundt i hele landet under de gode åra, og samlet opp store mengder korn på opplagsplasser. De begynte å skrive opp, og forsøkte å holde regning med alt kornet. Til slutt ble det så store menger, at det ikke lenger lot seg telle.

Så kom uåra. Folket begynte å lide nød. De gikk til farao og sa: «Gi oss brød å spise. Vi lider nød!» Fra alle kanter kom det folk. Farao sa til dem: «Gå til Josef!» Så åpnet Josef bodene. Hos ham var det nok korn – i alle uåra.

Jeg lever i uår. Verden har falt under Guds forbannelse. Men det er en som har sanket inn. Han har overflod. Hans gjerninger er ikke til å telle. Hans rettferdighet og fullkommenhet er uendelig. Hos ham er det overflod. Det er nok hos Jesus. Du får komme på nytt og på nytt. Du skal vite at det er nok for alle som kommer. Det er nok for deg også. Du får kjøpe uten penger og uten betaling. Så sier ordet: «Hør, og din sjel skal leve!» At Jesus ble født som menneske, er et levende vitnesbyrd fra Gud hver dag om at det er skaffet til veie en frelse for deg. Dette kan du sette din lit til. Så får du leve i tro til ham. Gud holder ikke noen for narr. Hver den som tror, får det han tror på. Den som har en sann tro på Kristus, får alt det han tror på. Da kan du synge midt i din egen fattigdom: «Å, kor rik eg er!» Mitt eget er bare som en røys. Men i Kristus er jeg overvettes rik.

Fra slutten av en tale

på Laberget 2005 (Red.)
Frå talen «Uår i landet – eit kall til anger og bot», halden under opningshelga og arbeidarmøtet til NLL på Bibelskolen på Fossnes, 20. august 2005.

Tilrettelagt til skriftleg form av Dag Rune Lid.

Andre delen kjem i neste Lov og Evangelium.

Red.


L&E 41. årgang, nummer 8Tags: 2005