Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Redaksjonelt

Redaksjonelt


Bibellesning og bønn er gjerne blitt kalt «den kristnes åndedrett». I Bibelen taler Gud til oss. I bønnen får vi komme til ham med det som ligger oss på hjertet. Det er å lukke Jesus inn i vår nød, eller som Erik Pontoppidan uttrykte det: «Å tale enfoldig med Gud i sitt hjerte.»

Hans-Henrik Brix, som er lærer ved Bibelskolen på Fossnes, gir oss i dette nummer en innledning om bønn. (Bønnens evangelium, side 15–18.) I noen nummer framover vil han dele med oss noen av de skatter som er gjemt i Fadervår, den bønn som Jesus lærte sine disipler å be.L&E 41. årgang, nummer 7Tags: 2005