Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Vær velsignet, nådetrone!

Vær velsignet, nådetrone!
Melodi (midifil)


Vær velsignet, nådetrone
Tusen ganger at du var.
Villig synden å forsone
Som deg selv fortørnet har!
Å hvor fyller himmelsk lyst,
Takk og kjærlighet mitt bryst
Når jeg ved ditt kors betenker,
Jesus, hva din død meg skjenker!

Kom, min lege, å forbinde
Mitt det knuste sinn og mot!
La mitt arme hjerte finne
Redning i din død, ditt blod!
Ta den hele skade bort
Som meg Adams fall har gjort,
Og som jeg ved synd har øket
– La min skyld helt være strøket!

Skriv meg Jesus, dine vunder.
Og din død i sjelen inn.
Så jeg ser deg alle stunder
På ditt kors som Frelser min!
Du alene kan på jord
Hjelpe meg med nådens ord,
Her for dine føtter bøyet
Blir mitt hjerte trøst tilføyet.

Disse føtter vil jeg holde
Som min sjels den faste stavn,
Mine hender vil jeg folde
Og deg tage i min favn.
La meg finne ly og le
Under dette livets tre,
Si: La sorgen borte blive,
Jeg vil all din synd tilgive!


(Arnulf fra Løwen, d. 1250)L&E 41. årgang, nummer 3