Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Ungdomsleir i Orkdal

Ungdomsleir i Orkdal


Det var strålende solskinn lørdag, og vekslende snøbyger søndag, som dannet den ytre rammen under NLL sin ungdomsleir på Stokkhaugen Bedehus i Orkdal i Sør-Trøndelag, 25.–27. februar.

Det var en fin ungdomsflokk som hadde tatt turen fra flere steder i landet, og vi opplevde stillhet for Ordet da Kristian Fagerli og Ingar Gangås forkynte på møtene.

Fagerli talte fredag kveld om den usynlige drakten, hvor han ut fra Guds Ord pekte på flere ulike uttrykk som Bibelen benytter for å beskrive den, som: «den beste kledning», «bryllupsdrakten», «lange hvite kjortler», «frelsesdrakten» og «rettferdighetens drakt». Han minnet oss om hvordan mennesker som tar sin tilflukt til Jesus, og ikke vet seg noe annet til frelse, blir ikledd Kristus.

Neste formiddag talte han videre om den synlige drakten ut fra det bibelske perspektiv: «du sees», «du leses», «du luktes» og «du smakes» – om hvordan Kristus vinner skikkelse i sine barn her på jorden. Han beskrev også hvordan en kristen blir podet inn i Kristus for å kunne bære frukt til Guds ære.

Lørdag ble det skitur til Omnfjellet (ca. 850 m.o.h.). Herfra var det panoramautsikt over de «Trønderske Alper». Dagen ble avsluttet med kveldsmøte hvor Gangås talte. Etter kveldsmat gav Fagerli noen glimt fra misjonærlivet i Tanzania.

Gangås understreket i sin tale hvordan Josef fikk vandre på Herrens veier også når han ble solgt av sine brødre, når han ble løyet på og når han ble fengslet for sin ærlighet.

Videre pekte han på hvordan Gud opp gjennom kirkehistorien la store byrder på dem han fikk bruke som redskap i sin hånd. Hensikten med Guds gode vilje var at en kristen skulle bli til velsignelse for andre, slik Josef ble for sine brødre.

Søndag formiddag talte så Fagerli om å få være Kristi etterfølger. Se referat av denne talen annet sted i bladet. Leiren ble avsluttet med skitur og grilling på Jamtfjellet.

Vi fikk også lytte til mye fin og oppbyggelig sang. En gruppe av deltakerne sang på de fleste møtene.

Ref.: drl
L&E 41. årgang, nummer 3Tags: 2005