Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Nytt fra Bibelskolen på Fossnes

Ledige plasser!
Skoleåret er i gang. Mange har spurt om elevtallet, og vi kan opplyse at vi i skrivende stund har en fin flokk på ni elever. Det er god geografisk spredning, med Vestfold, Telemark, Nord-Trøndelag, Rogaland, Finnmark, Akershus og Syd-Sverige representert. Vi håper fortsatt på at det vil komme en eller flere til i løpet av de første ukene, selv om vi ikke har noen konkrete forespørsler. Men skulle du som leser dette ha tid, anledning og lyst til å gå et bibelskolekurs, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Vi forsøker å gjøre bibelskoleoppholdet så rimelig som mulig, og vi har også bestemt at personer som ikke får stipend eller som av andre grunner har vanskelig for å klare et kurs av hensyn til økonomi, skal få ekstra støtte fra skolen.

Bibelkurs 3. - 9. november 2003
Har du ikke anledning til å følge et helt bibelskolekurs, så vil vi gjerne innby deg til kortkurset vi skal ha i høst. Bibelkurset var fra 3. - 9. november. Denne gangen får vi besøk av Carl Henrik Rehnstrøm fra Byske i Nord-Sverige, og Gunnar Nilsson fra Nybro i nærheten av Kalmar. I tillegg til vanlig bibelundervisning av skolens lærere og gjestetalerne på dagtid, vil gjestetalerne også ha to taler/bibeltimer hver kveld fra onsdag til lørdag. Det vil bli enkel servering mellom kveldsmøtene, både for besøkende og faste deltakere.

Rehnstrøm vil ta for seg profeten Esekiel på dagtid og se på hovedemner i Romerbrevet 1-8 i tråd med Luthers fortale til Romerbrevet på kveldsmøtene. De øvrige lærernes emner er ennå ikke helt avklart.

Bibelkurset på høsten har hatt god deltagelse i flere år, og denne høsten ser det ut til at ekstra mange vil komme. Det er gledelig. Vi håper på fullt internat og full møtesal hele denne uka.

Alle som ønsker fullstendig program, kan få dette tilsendt fra skolen.

Ny bankforbindelse
Bibelskolen på Fossnes har fått ny bank, Sparebanken Pluss. Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF) har en samarbeidsavtale med denne banken og det gir oss gode låne- og innskuddsvilkår. Det betyr at vi har fått nytt gironummer i tillegg til den gamle. Se infospalte side 2. Vi avslutter altså ikke vår gamle konto med det samme, men beholder den så lenge det er nødvendig.

Per Bergene Holm

Anonyme gaver
Vi får fra tid til annen noen anonyme gaver. Det er vi svært takknemlige for! Takk til deg som sender midler til Guds rikes sak! På noen av disse giroene er det krysset av for ønske om å få tilsendt nye giroer. Det er imidlertid ikke mulig for oss å få sendt disse ut når avsender er ukjent. Vær derfor oppmerksom på at navn og adresse må oppgis ved bestilling av nye giroer.

~ Kassereren ~

L&E 39. årgang, nummer 7

Sist oppdatert: www.nll. no


Tags: 2003