Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lov og Evangelium 2011 - Nr 09

Tenk om Bibelen har rett?
Tenk om Bibelen har rett i at det finnes bare én sann Gud, og at Han snart skal «komme igjen for å dømme levende og døde»? Stilt overfor dette spørsmålet må mennesket skjelve. Det står skrevet i Guds eget ord – Den Hellige Skrift:«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1Mos 1:1). «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem» (1:27). «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys»  (Joh 1:3-4).

 

Tenk om det er sant?
Verden ble til ved Guds skapelse. Mennesket ble skapt til å leve i samfunn med ham – i hans lys. Men menneskeheten valgte å gå sin egen vei – i mørke. Gud vil at mann og kvinne skal gifte seg og leve sammen i livslangt ekteskap. Selvbestemt abort er å ta liv. Homofilt samliv er synd. Hva om Bibelen har rett? Alle mennesker har behov for å stole på noe. De fleste har valgt å stole på seg selv. Men hva er mennesket å stole på når sykdom og store prøvelser kommer? Når hav og brenninger bruser, eller når jordskjelv og storm ryster oss, hva skal mennesket da sette sin lit til? En dag vil døden innhente deg, hvordan vil det gå da?


Tenk om Bibelen har rett?
«Den som ikke er med meg, er imot meg» (Mat 12:30), sier Jesus.

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2011 - Nr 09

 

Artikkeloversikt

Det ble morgen tredje dagen Hans Erik Nissen
Skaperordningen Per Bergene Holm
Vil vi ha vekkjing?  Ragnar Opstad
Se på himmelens fugler!
Mia Hallesby
Den sanne omvendelse
Carl Olof Rosenius
Harmonien ble brutt
Mia Hallesby
Hjem fra Kina (II)
Ingar Gangås
Av tro – til tro
Marcus Söderberg
I Jesu fotspor
Per Bergene Holm
Prinsessens diamanter Mia Hallesby