Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Det er altfor enkelt

Det er altfor enkelt
Fortelling fra virkeligheten

 

En predikant skulle en ettermiddag ha en andaktsstund nede i en kullgruve i England. Mens arbeiderne var samlet for å spise sin nistemat, talte predikanten til dem om Jesus Kristus og om nåden og sannheten som kom gjennom ham. Han talte med dem om menneskets fortapte tilstand, om Guds kjærlighet til fortapte syndere, om en hel og full forlatelse og frelse.

Da gruvearbeiderne gikk tilbake til sitt arbeid, gikk predikanten mot heisen for å fare opp igjen. Ved heisen møtte han formannen, og predikanten spurte ham om han hadde takket Gud for den frelse som også gjaldt ham. Formannen lo litt nedlatende.

Nei, det der virker altfor enkelt. Jeg kan ikke tro på en slik underlig religion.

Predikanten syntes ikke å ha hørt mannens svar, for han pekte nå mot heisen og spurte:

Hvordan kommer man opp herfra?

Det er bare å ta heisen, sa formannen noe forundret.

Tar det lang tid å komme opp? undret predikanten.

Nei, slett ikke. Det tar bare noen øyeblikk!

Det var da virkelig meget lett og enkelt. Men man må vel likevel hjelpe til selv for å komme opp?

Nei, naturligvis ikke. Det er bare å sette seg inn i heiskorgen.

Men de som sprengte ut sjakten og ordnet alt dette, de hadde likevel mye arbeid og bekymring, og det må ha kostet en del?

Ja, det gjorde det. Det var et krevende og kostbart arbeid. Sjakten er seks hundre meter dyp, og det var et veldig arbeid å sprenge den. Men det var vår eneste vei ut herfra. Ellers hadde vi ikke hatt noen mulighet til å komme opp i dagslyset.

Tenk, så enkelt for meg å kunne gå inn i heisen og komme opp til lyset, sa predikanten. Fordi andre har arbeidet, kan jeg nå reise fritt og for intet. Når Guds ord sier at hver og en som tror på Guds Sønn har evig liv, sier du omgående: Det er for enkelt! Du tenker ikke på alt arbeid Guds Sønn har hatt for å føre deg og alle mennesker ut av dødens dyp. Det arbeidet ble utført til en ufattelig høy pris, nemlig Jesu, Kristi, Guds Sønns dyre blod. Kan du fremdeles si det er for enkelt?

Formannen ble taus. Han forsto at predikanten hadde rett.

Ej silver, ej guld har

förvärvat mig frälsning.

Ej jordiska skatter

har friköpt min själ.

Nej, blodet på korset

är priset jag kostat.

Den enfödde Sonen

gavs ut för mitt väl.

Oversettelse fra bladet «Brevet» (S), nr. 1/2009, ved Ragnar Opstad

 

L&E 45. årgang, nummer 8Tags: 2009