Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Fossnesglimt

Fossnesglimt

Ett navn som holder

Tiden her på bibelskolen har vært av veldig stor betydning for meg. Det å sitte ned i sammenheng over så lang tid og lytte til Guds ord, er en mulighet jeg neppe får igjen seinere i livet, og jeg er virkelig takknemlig for månedene på Fossnes. En får tydelig merke at Ordet er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Men det er vondt når Gud avslører hvem jeg egentlig er, at hjertet mitt er så fullt av falskhet, og at min kjærlighet til Gud og mennesker er så kald. Det er sant som det står i sangen:

Å, jeg er en synder stor.

Det er all min navneære,

bedre kan det ikke være

når jeg hører lovens ord.

Hvis dette var alt, var jeg fortapt og uten håp for evigheten, og det ville vært helt fortjent! Men derfor er det så ufattelig godt å tro:

Men da du er Jesus blevet,

og fordi m i n skyld du tok,

derfor står mitt navn innskrevet

deilig nå i livets bok.


Dette navnet er det eneste som holder i liv og død, og det har vært så rikt å se det igjen og igjen. Tenk, i Jesus har jeg alt det jeg trenger for å komme i et rett forhold til Gud, for å bli bevart og leve med ham og nå frelst hjem til himmelen!


Kjersti Brennsæter (20),
student 08/09, fra Hurdal i Akershus


Se der Guds Lam!

I Kolosserbrevet 3:4 står det: «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet».Kristus, mitt liv! At vi en gang skal stige fram i herlighet sammen med ham, er noe vi trenger troens øye for å se. Her i meg, ser det så annerledes ut. Her er det bare utallige synder mot den hellige Gud. Midt i dette vil jeg gjøre somAsaf skriver i den 73. salme: «Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger». Jeg får ta min tilflukt til Kristus, han som er mitt liv, og fly til hans Ord. For han har selv sagt: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile»! og: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut». Ja, han er selv grunnen til dette. «Se der Guds lam som bærer verdens synd»! Ja, se der på Guds lam, ikke på meg. Se på Guds lam som bærer verdens synd – min synd.

Selv er jeg intet, men Kristus mitt alt,

inntil i dag, til i dag!

Han på min regning har skrevet betalt

inntil i dag, til i dag.

Kristus korsfestet, ei annet jeg vet.

Han brakte soning da døden han led.

Han er min frelse, min glede, min fred,

inntil i dag, til i dag.

Mirjam Holmgren (21),

student 07/08, fra Byske i Sverige


Tenk, han gav sitt liv for meg!

«Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi» (2Mos 12:13).

Gjennom dette året på bibelskolen har det blitt så stort for meg å se forbildene i den gamle pakt som peker fram mot den store frelsen i Jesus: Hvordan Gud gjennom Israelsfolket åpenbarer frelsen, dem alt var gitt til, som det står i Romerbrevet (9:3): «Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene».

Selv om de hadde fått alt dette, forherdet de seg, like til i dag. Ja, en får se noe av syndens bedrag. Jeg merker det i mitt eget liv; alt som ser så forklokkende ut og har en slik dragende makt, det er i sannhet døden selv som vil ha meg i eie. Da ser en i sin maktesløshet at en trenger en frelser, og Jesus blir stor og umistelig. Tenk, at han ville gi sitt liv for meg, enda han visste hvor fordervet av synden jeg var!

Så får jeg ta min tilflukt til blodet. Det holder, for det har Jesus selv sagt i sitt Ord. Takk skal han ha for det!

Hans blod mitt purpur være skal

når jeg engang får trede

fra denne verdens jammerdal,

til evig fryd og glede.

Maria Gjuvsland (21),

student 08/09, fra Siljan i Telemark


Herrens ord er rene ord

Overskriften er hentet fra Salme 12:7. Vi lærer noe vesentlig om Herrens ord i denne salmen: «Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden – sju ganger renset». Herrens ord er så helt annerledes enn menneskers ord. Ofte går det tomme og unyttige ord ut fra vår munn. Av og til lover vi ting vi ikke kan holde. Og dessverre hender det at vi sier én ting, og så gjør vi noe annet.

Men slik er det ikke med Herren. Herrens ord er rene ord. De er ikke blandet med ord som ikke holder mål, som ikke oppfylles eller som ikke iverksettes. Sammenligningen som er brukt her i Salme 12, med lutringen av sølv, skal fortelle oss at Guds ord er fullkomment og uten brist eller mangler.

Det betyr i praksis at det Herren sier, det skjer. Men det betyr også så mye mer. Det innebærer at Herren etter sitt vesen er ett med sitt ord. Herren er Ordet (Joh 1:1). Det er fullstendig samsvar og samklang mellom Herrens person og vesen, og Ordets innhold og vesen.

Slik er det ikke med oss mennesker. Det er ikke samsvar mellom det du og jeg sier og det vi utretter og gjør. Derfor heter det i en annen salme om mennesket: «Hvert menneske er en løgner» (Sal 116:11).

Dersom du skal vite noe sikkert om tilværelsen her i tiden, om din sanne stilling som menneske overfor Gud, og om hvordan du kan bli frelst fra den fortapte stilling du er i, må du gå til Ordet.

Det er mye i bibelen du og jeg ikke forstår, og aldri kommer til å forstå. Men du kan ta Herrens ord til deg og si: «Jeg stoler på det du har sagt Herre. Jeg setter min lit til det du har lovet».

Mange ganger når vi leser i bibelen, verken føler eller kjenner vi noe. Det virker så nytteløst. Det skjer ikke noe. Ordet virker så mørkt og kaldt og dødt. Når du har det slik, skal du begynne å takke Herren for at hans ord er rene ord. Begynn å takke ham for at hans ord er sannhet. Takk ham for at han ikke kan svikte! Takk ham for at den som setter sin lit til ham, aldri i evighet skal bli til skamme!

Dersom du gjør dette, kommer du til å erfare at Herrens ord blir deg til hjelp. Og når du minst venter det, vil Herren også åpenbare sitt ord for deg og gi deg lys.

På denne måten øves du i troen. Slik øves du i å tvile på deg selv og stole på Herren. Med andre ord: Du kommer til å bli avhengig av Herren. Og du skal gjøre Abrahams erfaring: «Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han gav Gud ære» (Rom 4:20).

Konrad Fjell,
timelæreI natt kreves din sjel av deg

Snart har to terminer gått, og en kan spørre seg selv: Hva har tiden på bibelskolen gitt meg? Er det noe jeg kan anbefale andre? Er det ikke mye annet en kunne ha lyst til å gjøre i løpet av et år? En rekke hendelser i livet mitt har vist meg at alt kan ta en brå slutt. Jeg våknet opp av min syndesøvn. Spørsmålet om hvor jeg skulle tilbringe evigheten, ble alvorlig for meg. For ett er nødvendig. Jeg vil ta frem den rike bonden som et eksempel. Han sa: «Så vil jeg si til min sjel: Sjel! Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, drikk, vær glad! Men Gud sa til han: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud» (Luk 12:19- 21).

Det er ingen ting som sier at du gå på bibelskole for å få riktig evighetsperspektiv. Det går an å omgås Guds ord, høre det, lese det, samtale om det, synge om det og grunne på det andre steder også. Men her får du tid til stillhet, uten all støyen rundt, uten at alt en skulle og burde gjøre, opptar tanker og sinn. Det er godt å sette seg ned med Ordet, ikke bare noen korte stunder, men på nytt og på nytt, ta seg tid til å tenke over livets to utganger, tid til å møte vår frelser og dommer. «Dere gjør vel i å akte på Ordet. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter» (2Pet 1:19).

Under Ordets innflytelse får du ikke stor og sterk tro på deg selv. Nei, du blir liten. Men når du blir liten og hjelpeløs, en fattig synder – og i evangeliet finner Jesus – da har du funnet en stor frelser. «Då har eg berre Jesus, og då er trua sterk», synger vi i en sang. Tenk at du som tror på Jesus, er en av dem som skal synge den nye sangen – den frelste skares sang i himmelen!

Marcus Söderlund (24),
student 08/09.
Fra Skellefteå i Sverige


Gleden som venter

Det er hebreerbrevets forfatter som formaner jøder som var kommet til tro på Jesus (12:1-3). De opplevde vanskelige tider. Trengsel, spott og vanære var dagligdags. Det kostet å bekjenne Jesu navn. Troen ble virkelig satt på prøve. Noen syntes allerede å ha blitt liggende etter på veien til himmelen. Omkostningene – og vanæren – ble for stor.

Guds Ånd minner dem om at det er en kamp for å nå himmelen. Djevelen, den onde verden, og deres onde hjerte ville hindre dem i å nå fram til den salige herlighet som ventet der framme. «Den som vil leve et gudfryktig liv, skal bli forfulgt», sier Skriften.

Hebreerne formanes til å løpe i kampen med tålmodighet, ved å se på Jesus.

Hvordan var det for Jesus? Skriften sier at han «for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren». Å bli hengt på et kors, var den største vanære et menneske kunne oppleve. Han, sann Gud og sant menneske, den eneste rene, ble dømt til døden, hengt på forbannelsens tre til spott og spe for alle. Forlatt av Gud og mennesker. Han døde som en av de verste syndere hans samtid visste om.

Ingen kan forstå hva han led og hvor stor vanære han bar.

Hvordan maktet han det? Skriften svarer: Han så fram til gleden som ventet ham. Det var å se sin brud frelst i himmelen, og igjen å få sitte ved sin Fars høyre hånd. Om kort tid var hans strid og lidelse forbi.

Du som har fått tro deg frelst for Jesu skyld, er i stadig kamp. Satan bruker ditt eget onde hjerte, de religiøse og verden for å få deg mismodig. Du kjenner også på vanære ved å holde fast ved bekjennelsen. Du fristes til å gi opp troen.

Skriften sier: Se på Jesus! Din synd er sonet ved hans død, og det dobbelt opp. Tenk på gleden som venter deg i himmelen! Der, kledd i Guds rettferdighet, skal du for alltid være Faderen og Sønnen nær i deres herlighet. Ingen lidelse mer, heller ingen død mer. Det er fremtid!

Å unndra seg kampen, er å unndra seg til fortapelse. Hva er da vunnet? Hvilken fremtid er det?

Akt derfor ikke på kampen og vanæren ved å bekjenne Jesus, men tenk på gleden du har i vente. Se på Jesus! Han holdt ut og nådde fram. Du skal også nå fram, om du holder ut.

Lars Fossdal,

lærer


Fossnes-info

Noen av familiene blant personalet bor på skoleområdet. Det er Liv Jorunn og Martin Fjære med de fem guttene Eivind, Tollef, Johannes, Filip og Aksel. Det samme gjør Sara og André Heian med jentene Ester og Mirjam.

Martin er lærer og vaktmester ved skolen, mens André er husfar og vaktmesterassistent.


Studentheim
På bibelskolen bor det flere tidligere elever. Noen har fått seg arbeid i nærheten, andre holder på med videre studier, flere av disse ved Høyskolen i Vestfold. Det innebærer at internatmiljøet er noe større enn selve skolemiljøet, og det er en berikelse for elevene. Det er gode aktivitetsmuligheter rundt skolen – både lysløype, fotball- og sandvolleyballbane, turstier, samt et flott skianlegg bare 10 minutters kjøring unna. Skolens treningsrom er også mye brukt av elevene.


Beliggenhet
Bibelskolen ligger i et naturskjønt område, og det er anlagt en kommunal kultursti som går helt inn til skolen. Det er kort avstand med bil til Tønsberg (ca. 10 min.), Sandefjord (ca. 25 min.) og Sandefjord Lufthavn, Torp (ca. 20 min.).L&E 45. årgang, nummer 5Tags: 2009