Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2018
Lov og Evangelium 2018 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Februar-nummeret av L&E

Les mer

Et rystende bilde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se til at dere ikke lar dere skremme.» Mat 24:6

Les mer

En festdag i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den andre søndagen i oktober ble en merkedag for Såmannens arbeid i Bolivia. Da ble to barn og tre ungdommer døpt ved Såmannens senter, og senere på dagen ble sju voksne tatt opp som medlemmer, i en quechualandsby, en halv times kjøretid fra byen Sucre. 

Les mer

Kristus og antikrist
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot vedens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef 6:11-12

Les mer

Dem som volder splittelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» Rom 16:17

Les mer

Lovgjerninger
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd» Rom 3:20

Les mer

Dine tanker
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Ord 4:23

Les mer

Kvinnens ætt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter at syndefallet var et faktum, kom Gud med et løfte til Adam og Eva, om at kvinnens ætt skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse dens hel (1Mos 3:15).

Les mer

Daniel stolte på Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» Rom 12:19

Les mer

Tags:
Tilflukt hos Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til – mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg.» 2Sam 22:3

Les mer

Utløyst – og kalla på namn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og no, så seier Herren som skapte deg, Jakob, som laga deg, Israel: Ver ikkje redd! Eg har løyst deg ut, kalla deg på namn, du er min.» Jes 43:1

Les mer

Stamfedrenes alder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I gamle katekismeutgaver fantes det opplysninger om våre stamfedres alder, sammenstilt i et «skjema» slik at en kunne se for seg hvem som levde samtidig.

Les mer

Syndefallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I første Mosebok (3:1-13) leser vi om syndefallet. Slangen fristet Eva til å ta av treet Gud hadde forbudt dem å spise av. Hun tok av frukten og spiste. Også Adam spiste det Eva gav ham. Da fikk de se at de var nakne og bandt fikenblad om seg for å skjule sin nakenhet. Så kom Gud i hagen, og de gjemte seg for ham. Han ropte på Adam og krevde ham til regnskap for syndefallet.

Les mer

Den gode hyrde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.» Joh 10:11-16

Les mer

Evangeliet er hjerteslaget
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes 11.-15. juli 2018. Møtet ble åpnet av Reidar Heian.

Les mer

Tags:
Lovens egentlige budskap
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17

Les mer

Syndenes forlatelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det finnes ingen lykke på jord som det å eie syndenes forlatelse. Den gir en god samvittighet, bevarer sjelen fra falsk lære og villfarelse og er et vern mot angst og fortvilelse.

Les mer

Hvem er min neste?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I slutten av det tiende kapitlet i Lukasevangeliet (v. 25-27) får vi høre om en lovkyndig som frister Jesus. Han kommer altså ikke til Jesus for å få hjelp.

Les mer

Det rette kristensinn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» (Mat 5:48)

Les mer