Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 84 results found.
Tag: 2017
Lov og Evangelium 2017 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lev for Herren!«Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette (Herrens) hus ligger i ruiner?» Hag 1:4

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hyrden og hjorden«Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem. Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde» (Esek 34:11-12).

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 04
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

De ti budBudene gjelder alle mennesker. Gud vender seg til det enkelte menneske og sier: Du skal og du skal ikke! Men som enkeltindivid utgjør vi til sammen et samfunn. Derfor angår også budene hele samfunnet. Uten regler å leve etter, blir det kaos eller anarki (lovløshet). Salmisten sier: «Til evig tid står all din rettferds lov fast» (Sal 119:160).

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Mars-nummeret av L&E.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Sann reformasjonDet er stor forskjell på kompromiss og kapitulasjon. Kompromisset bevarer noe. Alt er ikke tapt. Å kapitulere er å overgi seg. Da har du mistet alt. I forholdet til Gud er mennesket fortapt og må kapitulere. Overfor ham er det ikke mulig å inngå noen fredsavtale. Om du bruker hele livet på å pynte på deg selv, er du likevel skyldig på dommens dag. Bibelen sier: «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste» (Rom 3:10-12).

 

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Godt nytt år!Vi skriver anno 2017 – etter Kristi fødsel. Verden «lå i mørke» da Jesus kom første gangen. Han kom som «verdens lys», men det var ikke alle som så det og tok imot ham. Nå undres vi på hvor lenge det er til han kommer igjen. Mange tegn er tydelige. Frafall og kulde i menighetene bekrefter at Bibelens beskrivelse av de siste tider – med søvn og læreforvirring – er sann.

Les mer

Innskrevet i livets bok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«På den dagen skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje: Den som er tilbake på Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig – hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem». Jes 4:2-3

Les mer

Minneord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Torsdag 12. oktober ble John Flaten ført til den siste hvile i en fullsatt Rømskog kirke i Østfold. Han ble født 16. oktober 1942 i Rømskog. Søndag 8. oktober sovnet han stille inn med alle sine kjære rundt seg, etter at han måtte gi tapt for kreftsykdommen.

Les mer

Den nye himmel og den nye jord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.» Åp 21:1-5

Les mer

Når trøsten ikke finner rom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har i tre tidligere artikler over Jesaja, kapitlene 1 og 40, fått høre om Gud som tukter og trøster. «Trøsteboken» (kapitlene 40-66) inneholder 27 kapitler som igjen kan deles i tre hoveddeler (á ni kapitler) – med den tre-enige Gud som tema. Vi oppsummerer kort innholdet i disse tre delene, og skal spesielt merke oss hvordan hver av dem avsluttes med en advarsel om hvordan det går når trøstebudskapet ikke finner rom i hjertet, men avvises i vantro.

Les mer

«Såmannen» godkjent i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange har vært med og bedt om at «Såmannen» må få sin egen juridiske person og bli registrert som et selvstendig misjonsarbeid av bolivianske myndigheter.

Les mer

Fallet og gjenopprettinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Før syndefallet var jo Adam utan synd. Var det ikkje då lettare for han å stå imot freisting enn for oss? Vi veit at slangen gjekk vegen om Eva for å fella Adam. Dei var ikkje klar over kven denne slangen var. Han fekk venda augo frå Guds ord til treet og frukta. Dermed var det gjort. Eva tok av frukta og åt – og gav til mannen sin, som var med henne, og han åt, og slekta kom under Guds dom.

Les mer

Det sjette bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke drive hor.» 2Mos 20:14

Les mer

En velsignet ensidighet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg kom for en tid siden til å lese følgende: «Det er normalt at profeter – eller varslere, som det nå heter – er ensidige og at de overdriver. Det skal bli tydelig hvilket misforhold de påpeker. Det blir opp til andre å komplettere bildet og se de større sammenhengene».

Les mer

Søk Herren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» Jes 55:6

Les mer

Elevene ved bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

21. august var et nytt skoleår i gang på Bibelskolen på Fossnes. I år har vi tre elever fra Norge, to fra Sverige, fire fra Filippinene og to fra Vietnam. Øverst fra venstre: Uyen Le (Vietnam), Tina Fossdal (Sira), Elias Petersson (Nybro), Sigurd Brennsæter (Hurdal), Maria Jamila Esteban (Filippinene), Linnea Söderberg (Umeå), Johanne Fjell (Bangdalen). Nederst fra venstre, sitter Moses Abel Ong (Filippinene), Anne Margarette Bedayos (Filippinene), Thanh Nguyen (Vietnam) og Joseph Uton (Filippinene).

La oss legge bibelskoleåret i Guds hender og be om at han igjen får åpne Ordet så det kan få lyse opp hjertene. «Ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler» (Jak 1:21).

Lov og Evangelium 2017 - Nr 08

Guds godhet – og strenghet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se derfor Guds godhet og strenghet!» Rom 11:22

Les mer