Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Heian Reidar
Search Keyword:
Total: 21 results found.
Tag: Heian Reidar
Lov og Evangelium 2018 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Februar-nummeret av L&E

Les mer

Lov og Evangelium 2017 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lev for Herren!«Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette (Herrens) hus ligger i ruiner?» Hag 1:4

Les mer

Lov og Evangelium 2016 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Evangeliuets sprengkraftDet er noen år siden nå. Vi var på vei ut til vår andre misjonærperiode i Bolivia. Reisen varte litt over et døgn, med ulike fly og mellomlandinger. I byen La Paz, første stopp i Bolivia, hendte det at vi måtte ut med all bagasjen – til fortolling. Det var midt på natten. Tollerne var gretne. Misjonæren var trøtt etter den lange reisen, og litt utslått på grunn av tidsforskjellen og høyden. Flyplassen ligger på 4 000 meter. Mismotet over hvor lite en hadde fått utrettet i den første misjonærperioden hadde plaget meg underveis.

Les mer

Lov og Evangelium 2014 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

 

På sikker grunnBare Jesus kan gi sann hjertetrøst og lede deg inn på sikker grunn. Når alt annet vakler, vil Guds ord bestå. Gjennom Bibelen lærer du Jesus å kjenne. Men det kan hende han må føre deg på underlige veier for at du skal «se» ham.

 

Les mer

Lov og Evangelium 2013 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2013 - Nr 06

 

Les mer

Lov og Evangelium 2012 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Jesus er kilden med det levende vann. Han kan gi deg å drikke av livets vann – til frelse. Denne kilde er åpen for hver den som tørster, som har mistet troen på seg selv og som trenger en frelser og stedfortreder. I dette nummeret kan du lese om hvordan Jesus behandler mennesket for at det skal «miste seg selv» og «vinne Kristus». «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde» (Jak 4:6). Bibelen kaller denne prosessen en «åpenbaring» ved Den Hellige Ånd. Først døder han deg ved loven, så gjør han levende ved troen på Jesus.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 06
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Dette nummeret inneholder rapporter fra arbeidet for året som ligger bak. Lekmannsmisjonen er en liten organisasjon med få faste arbeidere, og er avhengig av støtte fra frivillige medarbeidere. Vi har et ønske om at reformasjonens «Ordet alene», «nåden alene» og «troen alene», må være retnings-givende for misjonsarbeidet. Men dette er ikke selvsagt i vår tid. Vi står i fare. Travelhet og mangel på stillhet og ro kan fort kvele gudslivet – hos oss alle. Derfor trenger vi de helliges samfunn.

Les mer

«Gjør deg rede til å møte din Gud!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Midt i denne tid lyder ropet fra Herren til deg og meg: «Gjør deg rede til å møte din Gud!» (Amos 4:12).

Les mer

I lyset av korset skal du aldri fare vill
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg må fortelle litt om bildet som er på forsiden av bladet denne gang. Da jeg kikket ut av kjøkkenvinduet en dag i desember, fikk jeg se at det hadde dannet seg et kors nede på jordet til naboen.

Les mer

Kallet fra misjonsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:37-38.

Les mer

Minneord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Torsdag 12. oktober ble John Flaten ført til den siste hvile i en fullsatt Rømskog kirke i Østfold. Han ble født 16. oktober 1942 i Rømskog. Søndag 8. oktober sovnet han stille inn med alle sine kjære rundt seg, etter at han måtte gi tapt for kreftsykdommen.

Les mer

«Lær dem alt det jeg har befalt dere!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mat 28:18-20

Les mer

Åndssituasjonen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

- Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Land! Land! Land! Hør Herrens ord!» (Jer 22:2)

Les mer

En dypt alvorlig situasjon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Uttalelse fra NLLIkke uventet bestemte kirkemøtets flertall 11. april at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Noen korte momenter i denne dypt alvorlige situasjon:

Les mer

Jesus henter snart sine hjem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15:4-5

Les mer

Guds ord alene kan trøste hjertene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret i NLL«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.» Sal 119:130Denne setningen fra Salmenes bok sier oss mye om hvordan det er i Guds nåderike her på jord. Her kommer det ikke an på menneskelig kløkt og klok skap, men på Åndens åpenbaring. Bibelen forblir en lukket bok hvis ikke Den Hellige Ånd åpner den for oss. Men får det under skje, at Ånden puster på Ordet når vi leser eller hører det, så åpner det seg. Det gir lys; det vil si at det blir liv i Ordet. Ordet blir levende for vårt hjerte og mat for vår sjel, som profeten sier: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte» (Jer 15:16).

Les mer

Liten organisasjon med stort oppdrag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon«For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår Frelser Jesu Kristi herlighet.» Tit. 2:11-13

Les mer