Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Spurgeon Charles Haddon
Search Keyword:
Total: 8 results found.
Tag: Spurgeon Charles Haddon
Kron ham, ærens konge!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er omstendigheter ved Jesu død som viser at hans kjærlighet ikke kan måles med menneskelige mål. La meg forsøke å belyse dette fra forskjellige sider.

Les mer

Kristi kjærlighet tvinger meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Kjærlighetens storverk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Du og ditt hus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer