Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Haaland Gerh.
Search Keyword:
Total: 10 results found.
Tag: Haaland Gerh.
Lov og Evangelium 2014 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hvem Jesus erÅ bli overbevist om hvem Jesus er, er selve hovedsaken for et menneske. Bibelens hovedtema er ordet om Jesus. Mange flere tegn kunne vært nevnt, sier apostelen Johannes mot slutten av sitt evangelium: «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere skal ha liv i hans navn» (20:31).

 

Les mer

Det er din skyld
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En vever ved navn Hans Berntzen kom en dag inn til den danske kjente skolemann Kristen Kold og klaget over den åndelige død som lå over hans hjemsted.

Les mer

En virkningsfull preken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Den kjente predikant Charles H. Spurgeon skrev en gang til sin hustru: I dag har jeg fått trøst på en måte som visstnok er veldig spesiell.

Les mer

Enten - eller
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Gerhard HaalandEn troende mann delte ut traktater til alle dem som satt sammen med ham i kupéen. Straks begynte alle å lese. Om litt så den ene opp fra traktaten og sa at han ikke var enig i det som han hadde lest.

Les mer

Den gode hyrde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En lege som var oppvokst i et kristent hjem, merket tidlig i sin barndom hvordan Gud kalte på ham, men han sto stadig imot den gode hyrdes røst.

Les mer

Er du Jesus?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Jesus kommer snart
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer