Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Hallesby Mia
Search Keyword:
Total: 103 results found.
Tag: Hallesby Mia
En oppstanden og levende frelser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En misjonær hadde talt til folket i en indisk by. Da han sluttet, kom en muslim bort til ham og sa: «Vi muslimer er rikere enn dere. Vi eier noe som dere ikke har.»

Les mer

Frelser og dommer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En juridisk student var en dag ute og gikk tur. Akkurat da han skulle til å krysse ei bru, får han se en mann nede i elven som kjemper for livet. Studenten kaster seg resolutt i vannet, svømmer ut til mannen og redder hans liv.

Les mer

La livet tale!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange kjenner nok den store kunstner Dorés navn. Mest berømt er han for sin praktfulle bildebibel.

Les mer

Si alltid sannheten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyEn ung kontormann kom i fengsel for bedrageri. Han hadde kone og barn, og tanken på framtiden trykket ham svært mens han satt der i fengsel. En dag satt fengselspresten hos ham.

Les mer

Nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En ung pike kom til keiser Napoleon og bad beveget:

Les mer

Korset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det var tidlig på våren. Noen reisende satt i et hyggelig lite hotell i en landsby i Sveits. De hadde utsikt til de mektige Alper. De planla å bestige den nærmeste fjelltoppen. Hotellverten som hørte på, ristet på hodet og sa:

Les mer

Guds underlige veier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

John Bunyan (1628-1688) levde i en tid da bare prestene hadde lov til å preke.

Les mer

De to lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En liten by som lå ved sjøen, hadde på det høyeste punkt et fyr. Langt ut over det åpne havet sendte det sine stråler og viste skipene vei. Likevel hendte det at de støtte på et skjær like ved innløpet til byen. Det ble derfor satt en mindre fyrlykt på dette farlige stedet.

Les mer

Se opp!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En dekksgutt skulle for første gang klatre opp i masten. Det gikk godt i begynnelsen, men etter hvert som han kom høyrere opp, ble han svimmel og redd for å falle ned.

Les mer

Betydningen av «de helliges samfunn»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyDet fortelles at en bonde hadde sju sønner. På den tiden var hver gård et lite rike for seg selv, og det gjaldt å forsvare seg mot fiendtlige naboer og andre angrep.

Les mer

Seierskransen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De gamle grekere holdt store kappløp. I disse løp gjaldt det å komme først til mål for å vinne seierskransen. Den var gjerne en stor krans av laurbærblad.

Les mer

Den beste maten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barneandakt av Mia HallesbyKjære Jesus!Vi ber deg nå av hjertens grunn,velsign du denne andaktsstund.Og mett oss med ditt livsens brød,så svinner all vår sorg og nød.Amen!

Les mer

Bønnestien
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En misjonær hadde sitt arbeid i en liten by i Afrika. I nærheten av byen lå en åpen plass inne i skogen. Dit gikk misjonæren hver dag sammen med noen av de innfødte kristne for å lese og be. Da mange gikk inn til plassen hver dag, ble det til slutt en tydelig opptråkket sti.

Les mer