Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2011
Search Keyword:
Total: 102 results found.
Tag: 2011
Fange eller fri?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Mia HallesbyEn misjonær fortalte en gang om en liten fugl han så. Den flakset med vingene og pep så ynkelig. Han kunne ikke begripe hvorfor den oppførte seg så merkelig. Det var som en usynlig makt dro den imot et tre like i nærheten.

Les mer

Herren døder for å gjøre levende
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det har i vinter vært flere innlegg i avisen Dagen om hvordan det forkynnes i dag. Åpent sies det at det forkynnes mer entydig med vekt på Guds kjærlighet. Ønsket er å forkynne evangeliet så enkelt og klart at mennesker blir frelst. Derfor må synd, fortapelse, Guds lov og omvendelse forties. Det gjør det bare så vanskelig, ja, umulig å bli frelst.

 

 

Les mer

Tur til Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ingar Gangås reiser til Bolivia og Peru 29. september til 30. oktober. Der skal han møte representanter for de lutherske kirkene til samtale om spredning av luthersk litteratur. «Luthersk Litteraturmission» i Sverige har støttet oversettelse av bøker av Luther, Rosenius, C. Fr. Wisløff m.fl. til spansk. Disse bøkene er etterspurte, men er vanskelige å frakte over landegrensene og det blir høy toll på dem.

Les mer

Hvis dere ikke omvender dere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det skjedde noe opprivende i Jerusalem på Jesu tid, en barbarisk og vond hendelse som ligner det som nå har skaket Norge og Norden. Det står om det i en av tekstene for 5. søndag etter pinse (Luk 13:1-5). Det fortelles at den romerske herskeren i Jerusalem lot slakte noen pilegrimer som var kommet til templet for å ofre, og blandet deres blod med deres offer, og folket er opprørte og kommer og forteller det til Jesus. Hva sier Jesus?

 

 

 

Les mer

Levende vann
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En røst ifra himmelen bringer,et budskap om levende vann.Fra Klippen en kilde utspringer,i evighet veller den fram.Kun få er dog de som der drikker,og hører den frelsende røst.:/: Men nåden i Kristus er sikker,der finner de sørgende trøst. :/:

Les mer

Tags:
For nære grøftekanten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Mia HallesbyHar dere hørt om bonden som skulle ansette en gårdsgutt? Han hadde mange hester denne bonden og måtte ha en gutt som var flink til å kjøre. Tre gutter meldte seg. Han tok dem med ut på veien og spurte den første:«Hvor nær grøften kan du kjøre?»

Les mer

Derfor mister vi ikke motet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra årsmeldingen for Bibelskolen på Fossnes«Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole.» Apg 19:9

Les mer

Vekkelsen i Kina (III)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Misjonærene måtte selge en del av sine eiendeler for å klare seg gjennom krigsårene i Kina. Men de slapp å sulte. Gud var til å lite på. Så opplevde de at evangeliet fikk et spesielt «gjennomslag» – midt i nødstiden. Da søkte mange Gud. Det ble en spesiell mottakelighet for «livets brød», det som kan stille den åndelige sult.

Les mer

Satans listige angrep
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus måtte flere ganger ta disiplene sine med seg avsides. De trengte stillhet og ro. I en travel hverdag kunne de så lett bli et bytte for satans listige angrep. Han kommer som en brølende løve. Går du lenge nok i larm og bråk vil du til sist bli vant til det. En som bor ved jernbanelinjen vil snart ikke reagere lenger på lyden fra toget. Den som bor ved et fossefall vil venne seg til fosseduren.

Les mer

Guds underlige ledelse (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«...se, derfor vil jeg fremdeles gå underlig fram mot dette folket, underlig og forunderlig.» Jes 29:14Stilt overfor mye av det som kan skje i et menneskes liv, kan et Guds barn ofte bli fylt av undring over Guds ledelse. Sitatet over er knyttet til et domsord hos profeten, men det kan utmerket godt settes som overskrift over Guds ledelse med sine.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Fra årsmeldingen for ytremisjonsarbeidetMisjonærinnvielseI august var vi samlet til misjonærinnvielse på Fossnes for Ida og Marcus Söderberg. Det var en høytids- og gledesstund for oss alle, ikke minst for alle dem som i mange år hadde bedt om at Lekmannsmisjonen igjen måtte få sende ut misjonærer til andre folkeslag.

Les mer

Velg i dag hvem dere vil tjene!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding fra Landsstyret«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så dere kan få leve, du og din ætt!» 5Mos 30:19

Les mer

Mit hjertes største glæde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mit hjertes største glædeer Jesus, Frelseren.Han har mig givet sædehos Gud i himmelen.Han har min synd udslettet,så er jeg fri i ham.Det har mit hjerte lettetat se Guds offerlam.

Les mer

Vekkelsen i Kina (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I forrige nummer av bladet fikk vi høre om starten på en dyptgripende vekkelse i Kina. Herjingene til «Den røde hær» var store. Krigen med japanerne skapte stor usikkerhet. De norske misjonærene satt «fanget» i fremmed land – uten pengeoverføringer og kontakt med hjemlandet. Først i 1946 kunne de siste elleve reise hjem, etter 8–11 års atskillelse fra sine kjære i Norge.

Les mer

Marcus Söderberg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

kom hjem fra Moldova 27. mars. Han har vært ute i to perioder på tre ukers varighet denne våren på grunn av familiesituasjonen.

 

Under Per Bergene Holm og Reidar Heians besøk i Moldova i mars, ble det i samråd med Marcus, og Vladimir Moser (leder for den lutherske kirken), besluttet at det nok er best for Ida og Marcus å bli boende i Sverige. De har hus i Nybro, i nærheten av Kalmar, i Sør-Sverige. Marcus kan i første omgang tenke seg et praktisk arbeid i Sverige, og er åpen for å reise som forkynner etter hvert. Han har også uttrykt ønske om at han gjerne vil besøke Moldova igjen – når det måtte legge seg til rette for det. La oss fortsatt huske familien – og arbeidet i Moldova – i bønn til Herren!

Sekr.

Lov og Evangelium 2011 - Nr 05

Tags:
«…til Herren rett omvendt»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Å, hvilken ære, For tanken alt for stor, Hans barn å være Som i det høye bor! Når jeg er blevet Til Herren rett omvendt, Fra verden revet, Med Jesus rett bekjent, I himlen skrevet Med Lammets røde prent!» (Hans Adolph Brorson, 1739. Sb 134:1)

Les mer

Kristus – vår helliggjørelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ungdomsstykke av Erling RuudHelliggjørelse! – Selve ordet forteller oss at vi ikke av oss selv gjør oss hellige, men at vi gjøres hellige. Også vår helliggjørelse er en gjerning av Gud i oss (1Kor 1:30): «For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning».

Les mer

Curlingbarn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Curlingbarn – resultat av overbeskyttelseDen danske psykologen Bent Hougaard innførte i 2001 begrepet curlingforeldre. Med det mente han at foreldre i stadig sterkere grad feier vanskelighetene under teppet og forsøker gi barna en perfekt barndom. Hva blir resultatet? Jo, barna mister respekten for sine foreldre og blir ikke – som man skulle ønske – takknemlige og trygge.

 

Les mer

Vår tids kristenhet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Melodi: Jeg er en kristenPå sangens toner vil jeg frembære de tanker som i mitt hjerte bor –,mot Herrens Ånd vil jeg lydig være, og vise troskap mot Skriftens ord.Vi ser jo klart at den tid er kommen, som varslet er i Guds eget ord –Ja, slekten modnes for trengselsdommen, som snart vil gå over syndens jord.

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

DugnadsdagerSommeren står for døren og det er behov for å gjøre område og bygninger klare for arrangementene.Vi planlegger to dugnadssamlinger, den første 20.-21. mai og den andre 17.-18. juni. Alle kan hjelpe til, og det er oppgaver som passer enhver, for menn og kvinner, både inne og ute. Det blir matservering. Hvis du har anledning til å komme; ta kontakt med Martin Fjære på tlf. 979 89 427 og meld deg på, slik at han kan planlegge og fordele oppgavene!

 

Les mer