Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Arrangement

Arrangement 2018

 

 
22.-25. februar: Ungdomsleir på Hermanstølen i Valdres
Hovedtaler: Ingar Gangås.
Øvrige talere/ledere: Asbjørn Fossli, Reidar Heian og Fredrik Thorbjørnsen.
Programmet finnes som folder eller med alt på en side
 
24.-27. mars: Ungdomsleir, Haugli i Vest-Agder
Talere: Sigbjørn Agnalt, Dag Rune Lid og Asbjørn Fossli.
Program og all nødvendig informasjon finner du på leirens hjemmeside
 
19.-21. mai: Pinsestevne, Steinsdalen Bedehus i Hordaland
Taler: Rami Seppälä
 
18.-20. mai: Pinsestevne, Langli Bedehus, Skiptvet i Østfold
Taler: Martin Fjære
 
3.-5. juni: Pinsestevne, Skjæveland Misjonshus i Rogaland
Taler: Finn-Widar Knutzen
 
19.-21. mai: Pinsestevne, Mosvik Bedehus i Nord-Trøndelag
Taler: Arvid Joramo
 
22.-24. juni: Ungdomsleir, Trettenes v/Farris
Talere/ledere: Info kommer på hjemmesidene
 
22.-24. juni: Barneleir på Fossnes
Talere/ledere: Info kommer på hjemmesidene
 
11.-15. juli: Sommersamling på Fossnes m/årsmøte
Talere: Egon Kattner (DK), Per Bergene Holm, Konrad Fjell, Ingar Gangås, Gunnar Fossli, Reidar Heian og Dag Rune Lid.
 
2.-5. august: Stevne på Laberget
Talere: Göran Holmgren (S), Bjørn Valde og Per Bergene Holm.
 
28.-30. september: Bibelhelg på Solgry
Talere: Egon Jensen (DK) og Bjarne Gjuvsland.
 
19.-21. oktober: Høstleir, Haugli i Vest-Agder
Talere: Info kommer på hjemmesidene
 
13.-18. november: Bibelkurs på Fossnes
Talere: Info kommer på hjemmesidene
 
29. desember-1. januar 2018: Nyttårssamling på Fossnes
Talere: Info kommer på hjemmesidene