Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Nyttårshilsen fra Sør-Amerika

joel taler

Damián Heredia og Miguel Fuentes fra Peru, og Gonzalo Ascarrunz og Joel Vera fra Bolivia, vil gjerne nå Landsstyret, de ansatte og alle misjonsvennene i NLL med en takk for at de får være med å forkynne evangeliet gjennom «Såmannen». Rafael Veizaga sender også sine hilsninger – med en takk til alle han møtte under norgesbesøket i sommer.

gonzalo spiller til sangen

Joel melder fra Bolivia at de nå har fått tak i et nytt møtelokale og at de hadde det første møtet der på julaften. Leiekontrakten på det forrige kontoret gikk ut den 23. desember, og de hadde klart å flytte over stoler og utstyr og boklager akkurat i tide til den 24. Han har vedlagt tre bilder. Det første viser forsamlingen i Sucre der Joel taler, på det neste ser vi Gonzalo spille til allsangen, og hans svoger som er møteleder, og på det tredje bildet sitter det yngste barnebarnet til Joel med en bibel i fanget.

 det yngste barnebarnet til joel

 

Ingar Gangås