Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Rafael Veizaga på Norgesbesøk

Rafael Weizaga

  Fra 22.-28. juni er Rafael Veizaga fra Bolivia i Norge på et privat besøk. Han er til vanlig frivillig medarbeider i Såmannen som er Lekmannsmisjonen sitt ytremisjonsarbeid i Sør-Amerika. Når personer frå NLL er på besøk i Bolivia fungerer han også som sjåfør. Selv om han formelt sett er pensjonist, er han aktiv med i sjelevinnerarbeidet.

 
 

Weizaga 3

 

Opprinnelig er han er quechuaindianer med brann for å nå ut til sitt folk, og han er oversetter av litteratur for oss til quechua. Nå arbeider han med oversettelse av heftet «Jesus fant meg» (utgitt av Bibelsk Tro) fra spansk til quechua.

 

Weizaga 2

 

Han var formann i oversettelseskomiteen til bibelselskapet i Bolivia da Bibelen ble oversatt til quechua, og han er også evangelist. Tidlegere har han vært bibellærer og leder for en kristen radiostasjon.

 

Weizaga Gangas

 

Selv om Rafael er på et privat besøk, vil han delta på flere møter og samlinger. Torsdag 22. juni klokka 2000 deltar han på misjonsmøte på Bibelskolen på Fossnes, fredag på barneleiren på Fossnes og lørdag morgen på ungdomsleiren ved Farris. Deretter bærer det opp til Trøndelag. Her deltar han på misjonsfest i Bangsund bedehus søndag kl. 1800 og misjonsmøte i Mosvik bedehus tirsdag klokka 1900.