Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Påskeleiren på Haugli 2017

 

Med glede og takknemlighet ser vi tilbake på nok en påskeleir som er til ende. 43 ungdommer var samlet på leir hvor vi fikk sitte ned å høre virkelig god forkynnelse, treffe igjen gamle kjente og stifte noen nye bekjentskaper. Selv om været ikke var det helt store alle dagene var det virkelig innholdsrike dager og en takknemlig gjeng som reiste hjem igjen.

 

Lørdag 8. april

 

Lørdag kveld ankom flesteparten Haugli Leirsted til innlosjering og kveldsmat, før kveldsmøtet med Asbjørn Fossli. Joh. 12:1-11 var utgangspunkt for talen, hvor Maria salver Jesu føtter. Tiden er snart inne for hans gravferd og han minner disiplene om at han snart vil bli tatt bort fra dem. Jesus måtte lide og død for det han hatet mest, synden, men han seiret over den og dens makt.

 

Etter møtet ble det servert litt godsaker og både lyd- og aktivitetsnivået holdt god stand fram mot rotid.

 

Palmesøndag 9. april

 

Rami Seppälä hadde første møte på palmesøndagen hvor han innledet med at Guds ord er spesielt til meg, det gjelder meg, det angår meg. Teksten for talen var fra Heb. 9:11-12,24 om Jesus som har sonet synden, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og ”gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.” Videre ble det fremlagt hvordan synden volder ham sorg når han har vist oss så stor en kjærlighet, kunne vi da synde? Men tross all vår synd får vi motta hans frelsende nåde helt uforskyldt.

 

I påfølgende møte talte Lars Fossdal ut ifra Rom 5:20a om loven som viser Guds hellighet, at vi ikke makter å tilfredsstille hans krav til rettferdighet og at vi er helt avhengig av en frelser for ikke å gå fortapt. Mens når det gjelder vårt daglige liv er loven en kjær veileder.

 

Etter møtene var det samling på Fossdal med grilling og hjemmelagd sporleik. Mange ivrige deltakere trålte rundt på bruket og etter utdeling av mangfoldige poeng ble det til slutt kåret en vinner. Etterpå bar det tilbake til Haugli hvor det ble rikelig med tid til uorganisert aktivitet. Smashball ble en slager på denne leiren med stor oppslutning til tider, ellers gikk det mye i brettspill av ulik art.

 

På kveldsmøtet med Asbjørn Fossli fikk vi høre om løftet om en frelser som kom alt på syndefallets dag, om Han som skulle komme for å la seg tjene, ikke for å herske. Han skulle dømme verden med rettferdighet (Sal. 9:9), derfor, selv om det ikke er viktig for oss å bli frelst så er det ingen ting som er viktigere for Jesus.

 

Etter møtet var det igjen servering av smågodt i sunne og usunne former og tiden før leggetid ble utnyttet godt til prat rundt bordene og diverse leker. Tradisjon tro hadde Lars Fossdal noen konkurranser på lur, noe som alltid skaper god stemning blant leirdeltakerne.

 

Mandag 10. april

 

”For Jesu skyld” var temaet under talen til Rami. Heb. 10:19-20 og 1. Joh 2:12 ble lest og vi fikk høre om alt hva vi eier og har for Jesu skyld, og vi skal få tro det akkurat som det står. For Jesu skyld har vi fått adgang til det himmelske bryllup.

 

Olav Åmot var et nytt bekjentskap for mange av deltakerne på leiren og talte på det andre formiddagsmøtet og kveldsmøtet på mandagen. Her fikk vi fremlagt Jesus i gamle testamentet ved blant annet blodet fra påskelammet (2. Mos 12:13), brennofferet hvor innvollene og benene ble vasket rene og brent opp – våre utvortes og innvendige synder ble tatt bort (3. Mos 1:1-4,9) og ypperstepresten som bærer alle Guds barns dom på sitt hjerte fram for Guds åsyn. Alle Israels stammer var inngravert i edle stener og var innflettet og i ett med yppersteprestens kledning. (2. Mos: 28:9,12,16-21,29-30) Dette hadde han på seg da han gikk inn i helligdommen og gjorde soning for folket. I det nye testamentet leser vi at ”Vi døde med Kristus og skal få leve med ham.” (Rom 6:8) Slik ”regner vi oss også som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.” (Rom 6:11)

 

Ettermiddagen ble utnyttet til en tur i gymsalen på Gyland skole, med ulike aktiviteter etter ønske. Mange slitne og sultne ungdommer storkoste seg deretter med Taco etter en slitsom dag, alltid en suksess på leir.

 

Tirsdag 11. april

 

Å gi akt på ordet og bruke tid på det ble lagt innover oss på siste møtet med Rami. Vi har så lett for å høre og høre, men ikke gi akt på det. Hvor fort blir ikke våre åndelige rutiner bare vaner, måtte ordet aldri få gå upåaktet hen. Nok en gang ble det løftet fram at vi lever for Jesu skyld og hva det medfører, ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst.Leiren ble avsluttet med middag på Fossdal før folk reiste hver til sitt.

 

Vi er utrolig heldige som får lov til å samles på en slik måte og få høre Guds ord. Det er stort å få lytte til slik forkynnelse som vi har fått høre, hvor Jesus og hans stedfortredende gjerning får være sentrum, at vi skal få hvile i og tro at det er evig nok. Når en ser hvordan situasjonen er rundt om i andre verdensdeler så blir en også ekstra takknemlig over friheten vi har her i landet. Vi kan helt fritt treffe andre kristne ungdommer og bli styrket og oppmuntret til å stå løpet ut, for faren er truende nær til å bli fanget av denne verden og bli liggende etter.

 

Derfor retter vi en stor takk til alle dere som drar i gang slike leirer og predikanter som er villige til å forkynne ordet på slike arrangementer. Det har veldig stor betydning, spesielt for oss unge, både for livet her på jorda og for evigheten.

 

Med ønske om en velsignet påske!

 

Det var en som var villig å dø i mitt sted,

forat jeg skulle leve ved ham.

Ja, til korset han gikk hvor han kjøpte meg fred.

Da han sonet min synd, det Guds Lam.

Alt som var meg imot, ble utslettet med blod,

det ble naglet til korset med ham.

Hvilken byrde han bar da han sonoffer var,

og tok bort all min synd og min skam !

 

Sigurd Brennsæter