Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Aktuelt

Velkommen til bibelhelg på Solgry

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har gleden av å ønske velkommen til bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter 28.-30. september. Leirstedet ligger på grensen mellom Rogaland og Hordaland, ca 25 km nordøst for Haugesund. Talere i år er Egon Jensen og Bjarne Gjuvsland. Påmeldingsfristen er 14. september. For mer informasjon, se programmet.

Ungdomsleir på Haugli leirsted

 
Helgen 19.-21. oktober ønskes det velkommen til ny ungdomsleir på Haugli leirsted. Med som talere denne gangen er Ole Martin Brennsæter, Sigmund Fjære og Lars Fossdal. Påmelding/info: Olav Fossdal, mob. 91 99 10 40. Se også leirens hjemmeside for program og mer informasjon.

Referat fra ungdomsleir ved Farris 2018

 

Sankthanshelga, 22.-24. juni, ble det igjen holdt ungdomsleir på Trettenes. Godt over 40 unge var samlet til fellesskap, både sosialt og åndelig. Ole Martin Brennsæter og Kristian Fjære talte, mens Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen var med som ledere. Det var ei solfylt helg, noe guttene sikkert var spesielt takknemlige for; de sov nemlig ute i telt.

Les mer …

Den diakonale kassen

På årsmøtet 2016 ble det foreslått å opprette en diakonal kasse i NLL. LS fikk i oppgave å arbeide videre med forslaget frem til årsmøtet 2017, noe som førte til at det ble opprettet en konto til bruk for diakonale formål. LS har valgt tre menn fra ulike deler av landet til å betjene den diakonale kassen. De er kontaktledd mot de lokale foreningene, og sender årlig anonymisert regnskap til LS. Sammen danner de styret for den diakonale kassen. De tre er Atle Barkve (Vestlandet), Ivar Fiske (Midt-Norge) og Gunnar Fossli (Østlandet).

Les mer …