Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

testvideo

testvideo1

 testvideo2

Reiserute høsten 2010

Møter

Lars Fossdal besøker

Randaberg Forsamlingshus

søndag 8. august kl. 11 og kl. 19

Ingar Gangås besøker

Randaberg 1.–3. september

Skjæveland 4.–5. september

 

Møteuker

Odd Eivind Stensland besøker

Bangsund 7.–12. september

Mosvik 14. –19. september

 

Møteuke

Lars Fossdal besøker Fogn tirsdag 24. – søndag 29. august

 

BIBELHELG 1.–3. oktober 2010

Solgry Ungdoms- og Misjonssenter, Sveio ved Haugesund

Talere: Martin Fjære og Odd Eivind Stensland

Ledere: Karl Bø og Dag Rune Lid

Fredag

Kl. 20.00 Odd Eivind Stensland

Lørdag

Kl. 10.00 Martin Fjære

Kl. 11.30 Odd Eivind Stensland

Påmelding: Karl Bø, Nyvollsv. 7, 4070 Randaberg. Tlf. 51 41 87 46 / 905 49 825

Unge og eldre er velkomne til samling om Guds ord!

 

 

Sjøleir på Hitra

Fredag 8. – søndag 10. oktober blir det samling for studenter/ ungdom over 20 år og unge ektepar på Dolmøy, Hitra i Sør-Trøndelag.

Bibeltimer og kveldsmøter ved Martin Fjære og Steinar Kvalvik.

For informasjon/påmelding kontakt Audun Kvalvik, tlf.: 920 77 276, E-post:

 

Bibelskolen på Fossnes

reiser på skoletur til Gyland/ Egersund 8.–12. september. De vil ha møter i distriktet, og har også planlagt tur til turistattraksjonen «Prekestolen» i Lysefjorden. Med som talere er: Konrad Fjell og Lars Fossdal.

 

Åpningsfest lørdag 21. august kl. 18.00

Tale: Lars Fossdal

 

Misjonærinnvielse søndag 22. august kl. 11.00

Ida og Marcus Söderberg, med sønnen Carl, innvies til tjeneste i Moldova.

Representanter fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, Evangelisk Luthersk Samling, Sydöstra Smålands Lutherska Församling og Nordisk Östmission deltar.

Tale: Göran Holmgren

Tilreisende som ønsker overnatting/kost denne helgen tar kontakt med bibelskolen, tlf. 33 33 89 00 / 33 33 89 02 for informasjon/registrering.

Virksomhet

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon(NLL) ble grunnlagt i 1963 og er et resultat av de vekkelser som Gud sendte over flere deler av landet i 1950- og 60-årene.


NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Finnmark. Arbeidet er i hovedsak inndelt i fire felt:
 
Forkynnervirksomheten
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon kaller og sender forkynnere til møtevirksomhet i Norge. Det er flere forkynnere som virker frivillig eller på hel- og deltid. Til hvert semester settes det opp reiserute som gir oversikt over hvem av forkynnerne som er hvor. I tillegg arrangeres det en del møter lokalt. Se lokale møteoversikter her.
 
Bibelskolen
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver Bibelskolen på Fossnes i Vestfold. Unge og eldre er velkommen til halv- eller helårskurs.
 

Ytremisjon
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon støtter lokale kirker i Moldova og Peru. Her finner du mer informasjon om ytremisjonsarbeidet.


Lov og Evangelium
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon gir ut bladet Lov og Evangelium. Bladet er gratis og blir holdt oppe av frivillige gaver.

 

 

Historikk

 

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon(NLL) ble etablert i 1963 i Sannidal i Telemark etter strid innenfor Norsk Luthersk Misjonssamband(NLM), og det første offisielle årsmøtet ble arrangert sommeren 1964 på Randaberg i Rogaland. Organisasjonen ble etablert som en sendetjeneste for å støtte økonomisk en del forkynnere som sluttet seg til NLL, og som tidligere hadde arbeidet i NLM.

 

Det er ikke skrevet så mye om tilblivelsen av NLL, og det som skjedde i for- og etterkant. Josef Tungland har skrevet et avsnitt om dette i sin biografi om Misjonsambandets tidligere generalsekretær Tormod Vågen. Videre er det nevnt noe i «Misjonssambandet 100 år» av Erik Kjebekk.

 

Det mest omfattende som er skrevet om emnet fra NLL's side er et kompendium som Samson Lid fra Norheimsund har skrevet. Kompendiet er på 139 sider og ble ferdig i 1996. Det har ikke vært utgitt som bok, men er blitt kopiert opp til dem som har hatt ønske om å få innblikk i hva som skjedde rent historisk. Helt til slutt i dette kompendiet står det også om normaliseringsmøtet mellom personar fra hovedstyret i NLM og landsstyret NLL i Grensen 19 november 1994.

 

På dette møtet ble det understreket at en nå ønsket å legge striden mellom NLM og NLL bak og normalisere forholdet mellom organiasjonene. Hovedstyret i NLM, ved generalsekretæren, sendte i etterkant av dette møtet ut et hyrdebrev til alle sine kretser hvor de mante til normalisering og et avslappet forhold til NLL. Fra ledelsen i NLL er det også gitt uttrykk for takknemlighet for at en nå kan ha et avslappet og normalisert forhold mellom de to organisasjonene.

 

Samson Lid ønsket ikke noen videre publisitet om det han hadde skrevet, men gav sin tilslutning til at den ble lagt ut på Lekmannsmisjonen sine websider. Samson Lid døde i august 2000.

 

Kompendiet er delt i 2 deler. Første hoveddel omhandler 50- og 60-årene, annen hoveddel tar for seg årene frem mot vår tid. Samson Lid skriver først om hvordan han selv kom igjennom til liv i Gud, og tar deretter for seg det som skjedde og belegger dette med en del korspondanse i saken. Til slutt analyserer han den utviklingen som har skjedd de siste årene. Klikk på PDF-en nederst for å lese kompendiet til Samson Lid.

 

NLL har i dag egen bibelskole på Fossnes i Vestfold, en del møtevirsksomhet ulike steder i Norge, og ytremisjonsarbeid i Moldova. 

 

 

pdf_buttonNLL kompediet av Samson Lid

 

    Formålet er å bære evangeliet ut til vårt
  folk og til hedningene.

 

Reiserute 1. halvår 2010

Januar

6.-10.             Nybro, Sverige                                          Ingar Gangås

10.                 Sannidal kl. 15                                          Lars Fossdal

10.                 Randaberg kl. 19                                       Einar Sunde

15.-17.           Gyland                                                     L. Fossdal/Jon Håvard Gundersen

17.                 Årnes                                                      Per Bergene Holm

19.-24.            Mosby                                                    Per Bergene Holm

22.-24.           Nærbø                                                     Martin Fjære

29.-31.           Ø. Kvelde                                                 Konrad Fjell

 

Februar

5.-7.               Fossnes (Bibelhelg)                                   Gunnar Nilsson

9.-14.             Mosvik                                                    Gunnar Nilsson

13.-14.           Askim                                                      Per Bergene Holm

14.                 Sannidal kl. 15                                          Reidar Heian

17.-21.           Randaberg (+Skjæveland)                            Lars Fossdal

19.-22.           (Fre-man) Skileir Valdres                             Martin Fjære/Dag Rune Lid

23.-28.           Steinsdalen                                              Ingar Gangås

23.-28.           Varhaug                                                  Immanuel Fuglsang (DK)

24.-7/3           Israelstur                                                Per Bergene Holm

25.-27.           (Tors-lør) Levanger                                   Bjørn Valde

27.-28.           Askim                                                     Martin Fjære

 

Mars

2.-7.              Ø.Kvelde (unntatt lørdag)                           Sigbjørn Agnalt

2.-7.              Tørvikbygd                                               Lars Fossdal

6.-7.              Årnes                                                      Martin Fjære

14.                Sannidal kl. 15                                           Asbjørn Fossli/Gunnar Fossli

19.-20.          Konfirmantundervisning, Fossnes                    Lars Fossdal

19.-20.          Bibelskolestyret/Landsstyret

21.                Fossnes kl. 11.                                           Marcus Söderberg

23                 Levanger Menighetshus kl. 19.30                   Marcus Söderberg

24.                Fenes Grendahus kl. 19.00                           Ingar Gangås/Marcus Söderberg

25.                Sundlandet (Joramo) kl. 19.00                      Ingar Gangås/Marcus Söderberg

26.-27.          Dolmøy, Hitra              (Kvalvik) kl. 19.00       Ingar Gangås/Marcus Söderberg

26.-28.          Svarstad (palmehelg)                                  Per Bergene Holm

27.-28.          Askim                                                       Sigbjørn Agnalt

28.                Krokstadøra kl. 13.00                                  Ingar Gangås/Marcus Söderberg

 

April

31/3- 2/4       Steinsdalen (kl. 19; 11 og 19.30; 11 og 19)     Odd Eivind Stensland

1.-2.             Mosvik                                                      Ingar Gangås

1.-5.             Byske/Umeå                                               Lars Fossdal

2.                 Fossnes kl. 11                                            Per Bergene Holm

3.                 Ø. Kvelde kl. 19                                          Per Bergene Holm

4.                 Fossnes kl. 11                                            Konrad Fjell

4.-5.             Tørvikbygd (1.dag kl 11og 2.dag kl 19.30)       Odd Eivind Stensland

4.-5.             R.berg(1.dag kl. 19 og 2.dag kl. 11 og 19)       Gunnar Soppeland

6.-11.           Bangsund                                                  Sigbjørn Agnalt

11.               Sannidal kl. 15                                           Martin Fjære

15.-18.         Hauka/Soknedal                                          Ingar Gangås

16.-17.         Konfirmantundervisning, Fossnes                    Lars Fossdal

24.-25.         Askim                                                       Lars Fossdal

 

Mai

2.                Lensvik kl. 16.00 og 18.00                             Ingar Gangås/Karl Notøy

2.                Konfirmasjon, Fossnes                                  Lars Fossdal

9.                Sannidal kl. 15                                            Per Bergene Holm

13.              Randaberg (Kr.him.fartsdag kl. 11 og 19)          Finn-Widar Knudzen

21.-24.        Pinsestevne Langli                                        Rune Karlsson (S)/Martin Fjære

                  Fre kl. 19

                  Lør og søn kl. 17 og 19

                  Man kl. 11

21.-23.        Pinsestevne, Skjæveland                                Henric Staxäng (S)/Lars Fossdal

                  Fre. kl. 19.30                                                                     

                  Lør. kl.18 og 19.45

                  Søn. kl.11, 18 og 19.45

22.-24.        Pinsestevne, Mosvik                                      Gunnar Holth/Ingar Gangås

                  Lør. kl. 19

                  Søn. kl. 11 og 19

                  Man. kl. 11

 

Juni

13.              Sannidal kl. 15                                             Konrad Fjell

25.-27.        Barneleir Fossnes                                          Martin Fjære/André Heian

25.-27.        Ungdomsleir Trettenes v/Farris                        T. Fjære/A. Fossli/R. Heian m.fl.

 

Juli

11.              Randaberg kl. 11 og kl. 19                            Lars Fossdal

14.-18.        Hovedsom.skole, Fossnes                             P.B. Holm (2+fam.møte)

                                                                                L. Fossdal (2+ fam.møte)

                                                                                Dag Rune Lid (Misj.time)                                                                                 Erik Trans (DK) (5)

29.-1/8        Laberget                                                  S. Agnalt (3), M. Fjære (2 fam.m.)

                                                                                K. Notøy (1) og G. Nilsson (S) (4)

 

August

24.-29.        Fogn                                                           Lars Fossdal

 

  

Mosvik, 20. jan. 2010

Ingar Gangås (sekr.)


Bibelskolen på Fossnes

bibels2 
Bibelskolen på Fossnes ligger i Stokke kommune i Vestfold med kort vei til Tønsberg og Sandefjord i landlige omgivelser. Bygningen øverst i bildet og de to til høyre utgjør Bibelskolen på Fossnes. Bibelskolen har nyoppussede lokaler og rom med egne bad. Beliggenheten gir gode muligheter for sport og friluftsliv. Skolemiljøet er en del av et aktivt bedehusmiljø hvor det åndelige samfunn mellom kristne i alle aldre preger møtene. I de senere årene er det også oppført to personalboliger på området.

 

Kart for Bibelskolen på Fossnes

pdf_buttonPDF presentasjon av Bibelskolen på Fossnes

Annonse for Bibelskolen på Fossnes.

Om Oss

NorskBibel 88 07

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon(NLL) ble grunnlagt i 1963 og er et resultat av de vekkelser som Gud sendte over flere deler av landet i 1950- og 60-årene. NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Finnmark.  

Les mer …