Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Ungdomsleir på Haugli i Gyland 23.-25. oktober

 

Helgen 23.-25. oktober 2015 var 37 ungdommer samlet til høstleir på Haugli i Gyland, sammen med 4 talere og ledere; Lars Fossdal, Martin Fjære, Kristian Fjære og Atle Barkve. I tillegg til mange av elevene ved Bibelskolen på Fossnes, kom det tilreisende fra Hordaland, Rogaland, Telemark, Vestfold og Akershus.

 

Leiren begynte med velkomst og kveldsmat kl. 19:00, etter at deltakerne hadde innkvartert på tildelte rom. Noen kom senere på kvelden. Første møtet var kl. 20:00, hvor Lars Fossdal talte over Matt 24:35 «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå». Etter møtet ble det sosialt samvær, hvor vi fikk snakke med nye og gamle kjente.

 

Lørdag 24. oktober startet med frokost kl. 08:30, og ord for dagen av Kristine Bergene Holm.
Etterpå var det møte kl. 09:30, hvor Jon Ragnar Fossdal åpnet med å lese fra Luk 16:19-31, om den rike mann og Lasarus. Martin Fjære talte over Rom 8:32 og 1Mos 22:1-19. Abraham var et forbilde da han skulle ofre Isak, sin eneste sønn, som han elsket.

 

I det påfølgende møtet kl. 11:00 fortsatte Martin på emnet fra forrige møtet. Han leste fra Rom 4:1 og 1Joh 2:9. Skriften viser oss mange tegn på om vi er innenfor eller utenfor Guds rike. De ligger i hjertets forhold til Gud, som igjen fører til frukter i gjerninger overfor Gud og vår neste. Det er et nært åndelig samfunn mellom de som er født av Gud. Den som er ugjenfødt blir urolig når han er sammen med en som er gjenfødt og lever med Gud. Den som er en kristen, er det ved Guds nåde, og han lever av Guds nåde, derfor virker Guds nåde gjennom ham. (1Kor 15:10)

 

Senere på dagen var det tid for aktiviteter i gymsalen på Gyland skole. Ruben Fjell og Arne Bjarte Lid stod for oppvarmingen og aktivitetene i gymsalen. Det var også mulighet for fotball i ballbingen på utsida. Kl. 17:00 var det taco til middag, noe som gjorde godt etter ei hard økt i gymsalen. Vi fikk i stand et firstemt leirkor, som skulle synge på de to siste møtene. Til det øvde vi inn 5-6 sanger.

 

Kl 19:30 var det kveldsmøte, hvor Kristian Fjære talte. Karina Salte åpnet med å lese fra Mark 14:66-72, om Peters fornektelse. I talen tok Kristian Fjære fram fire bibelsteder som viser oss hvordan Jesus er: I Luk 13:34 ser vi at Jesus vil frelse. Går folk fortapt, er det fordi de ikke vil la seg frelse. Joh 10:11 sier at Jesus er den gode hyrde, som setter sitt liv til for oss. I 2Sam 12:13 forteller Natan til David at Herren har tatt bort synden. Heb 9:26 sier at det var ved Jesu offer at Gud tok bort syndene våre. I Luk 23:32 ber Jesus for sine forfølgere, sine fiender, og der på korset frelser han en røver.

 

Etter talen var det vitnemøte. Det var et fint vitnemøte, hvor mange deltok med vitnesbyrd ut fra Bibelen eller en sang. Oppfordringen om å vitne for de ufrelste vi ferdes i blant, og forbønn for kristne medvandrere, gikk som en rød tråd gjennom møtet. Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær.

 

Søndag 25. oktober startet med frokost kl. 09:00. Alle hadde fått med seg at vi skulle stille klokka en time tilbake, og var på plass i tide. Ord for dagen av Ingunn Larsen. Etter frokost var det tid for å pakke og rydde ut av rommene.

 

Kl. 10:30 var det avslutningsmøte. Sigurd Brennsæter åpnet med å lese noen avsnitt fra «Veiledning til fred» av Rosenius. Kristian Fjære talte over Matt 22:1-14, om kongesønnens bryllup. De utvalgte i vers 14, er de som har hørt evangeliet og tatt imot det i tro. Innbydelsen gikk ut til alle, uten forskjell. De som ikke tok imot, var det ikke verd. I 1Tim 2:4 står det at Gud vil at alle skal bli frelst. Hva hindrer da folk i å bli frelst? Hindringen ligger ikke i synden, for den har Jesus tatt på seg. Hindringen ligger i vårt eget hjerte. At andre ting får så stor plass i hjertet at vi ikke lenger «får tid» til Guds ord. «En til sin åker, en til sin handel…». Er ofte uskyldige ting i seg selv, men tar Guds plass i hjertet. «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1:12) Å bli en kristen er ingen egen bestemmelse, men det er Gud som gjenføder en synder til et nytt liv.

 

Etter møtet var det tid for å vaske ut av leirstedet. Frivillige fikk ansvar for hvert sitt område. Kl. 13:00 var det middag. Elggryte med elg som var skutt av et særdeles lokalt jaktlag, avsluttet det hele.Takk for ei fin helg med oppbyggelige møter og gode samtaler. Vil til slutt minne om formaningen i Heb 2:1 «Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det.»

 

Av Jan Eirik Berre